Pomázi Cseresznye a pomáziak és a turisták kiskátéja

 • 100%-os építményadó emelés csendben és halkan, a pomázi hivatalos média tükrében.

  Ugye az köztudott, hogy március 15-e az építményadó befizetési határideje. Idén nem kaptam csekket és határozatot március 14-éig az építményadó befizetéséhez, ezért megnéztem az ügyfélkapuban, mi a helyzet. Nos ott már megjelent, hogy 34 200 Ft az idei építményadóm. Úgy emlékeztem, hogy tavaly 20 ezer Ft-nál kevesebb volt, ezért visszalapoztam 2022-re, akkor 17 100 Ft […]

 • Levélváltás a tűzifaprogram problémáinak orvoslása érdekében

  Hardi Péter alpolgármester levelezése Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel a tűzifaprogram anomáliáinak megoldása érdekében.  

 • Beszámolók az ’56-os emléktúrán résztvevőktől a Mátyás Király Általános Iskolából

  Október 21-én a Közösen a Városunkért Egyesület szervezésében rendkívüli történelem órán vehettünk részt. A rendkívüli történelem óra egy emléktúra volt, ami a pomázi forradalmi események 10 legjelentősebb pontját érintette: a Hév-állomás 56-os emlékműjétől indult, és a Majdán-fennsíkon a bunkernél ért véget. Az indulásnál mindannyian kaptunk egy kis füzetet, mely a túra térképét és az emléktúra […]

 • Képviselői beszámolóm 2021. évről

  Úgy gondolom, alapvetően jó évet zártunk. Sok sikeres ügyről számolhatok be, ami előrelépést jelentett a város történetében.

 • ’56-os városi emlékmű

  Felavatva: a forradalom 50. évfordulójára. Seres János szobrászművész alkotása.

 • Katona Sándor emléktábla

  Katona Sándor Budapesten született 1915-ben. Négy gimnáziumi osztály elvégzése után nyomdásztanulónak állt, 1936-ban szabadult fel. 1938 és 1941 között letöltötte tényleges katonai szolgálatát. 1941-ben újra behívták, és a keleti frontra vezényelték. 1945-ben szovjet hadifogságba esett, ahonnan csak 1947 nyarán tért haza. 1949-ben háborús bűncselekmények vádjával két év börtönre ítélték. Szabadulása után előbb a hajógyárban, majd […]

 • Igazgatói lakás (Iskola utca 2.)

  BÓNA ZSIGMOND LAKHELYE Az iskola szolgálati lakásában lakott szüleivel, saját családja még nem volt s ettől korai halálával megfosztotta a megtorlás. Szülei az akkor még egyetlen pomázi általános iskola pedagógusai voltak. Apja Bóna Antal volt az igazgató. Jászberényből helyezték Pomázra őket. Bóna Zsigmond (1930-1957) Ózdon született, vallásos család egyetlen gyermekeként. Jászberényben végezte iskoláit, majd a […]

 • Vróci úti temető

  Október 24-re tehető a forradalom első pomázi áldozatának – MÉSZÁROS GYÖRGYNEK – a halála, aki a budapesti harcokban kapott halálos sebet, anélkül, hogy ő maga harcolt volna. Frissen leszerelt katona volt, aki Budapestre régi munkahelyének meglátogatására érkezett testvére társaságában. Ott az események elragadták őket. Felkapaszkodtak egy lőszer nélküli tankra, s hamarosan a Honvédelmi Minisztérium előtti […]

 • Ellenőrzési pontok a forradalom alatt

  6/a „MARCI BOLT” – a Beniczky utca bejövő forgalmát a bolt előtt ellenőrizték. Az őrség pihenője a bolt telefonos irodájában volt. Egy napon érkezett egy autóbusz Dobogókőről tele nőkkel és gyerekekkel. Ávósok – tartva a népharagtól – menekültek a forradalom napjaiban Dobogókőre családjukkal. A csoportot a Tanácsházára bekísérték, majd bántatlanul továbbengedték. 6/b HÉV sínek sorompójánál […]