Pomázi Cseresznye a pomáziak és a turisták kiskátéja

Nyílt levél a Margitliget utcai beruházásról

11-ujabb-eselyesek2László Attila, aki már a tavaszi TeSzedd-akció szervezésével is bizonyította, hogy felelősséget érez Pomázért, most a Margitliget utcai beruházásról írta meg a véleményét a város vezetőinek.

Érvei higgadtak, indulatmentesek. Számos kérdést vet fel, ami jóval túlmutat a mostani beruházáson, s érinti a Pomáz útjainak, járdáinak állapotot, a közpénzek felelős költésének szükségességét. És annak az igényét, hogy a döntések a város lakóinak a kikérésével szülessenek meg.

De minden további bevezető helyett álljon itt maga a levél.

 

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző asszony, és Önkormányzati Képviselők!

Az elmúlt hetekben kialakult Margitliget utcai járdaépítés mentén feltörő indulatok, viták  mint pomázi polgárt, engem sem hagytak békén és tollat ragadtam, hogy leírjam véleményemet, kérdéseimet és javaslataimat ennek az  ügynek kapcsán.

Képviselői kérésre kiadták a Margitliget utcai járda építés tervdokumentációját, mivel az közpénzből megvalósuló önkormányzati beruházás, és így mindenkinek módjában áll, hogy átnézze, hozzászóljon, véleményt formáljon. Ezzel képletesen szólva kiengedték a szellemet a palackból, amit már nem tudnak visszacsinálni és szembesülhettünk ezen beruházás kapcsán az összes visszás megoldással, hibás gyakorlattal, problémával, mint egy állatorvosi lónál.

Mivel első ránézésre is hatalmas költséggel beárazott beruházásnak tűnt a járdaépítés, én is tételesen átnéztem a másodszorra megpályáztatott munka tervdokumentációját és költségvetését a szakértő barátaimmal és kollégáimmal, miután többször is kimentem a helyszínre.

A tervdokumentációból és a helyszíni bejáráson megállapítható volt, hogy egy korábban elkészített, rossz állapotban lévő felszíni vízelvezető rendszer és járda építésére kértek és kaptak építési engedélyt 2007-ben a hatóságoktól, ami időközben lejárt. Ennek a munkának a tervezőjét bízták meg az elmúlt évben, a tervdokumentáció aktualizálásával és az építéshatósági engedélyek ismételt megszerzésével. Véleményem szerint a tervező a megbízást jó szakmai színvonalon teljesítette is, és ezen dokumentáció alapján a beruházást megversenyeztette az Önkormányzat, kb. 35millió forint összegért, meghívott kivitelezőkkel. Mindhárom meghívott kivitelező szinte majdnem egyforma összeggel magasabb ajánlatot adott a beárazatlan tervezői költség kiírásra, mint amennyit az Önkormányzat ez évi költségkerete megengedett. Ezek után az Önkormányzat megbízta a tervezőt – az idő közbeni hatósági egyeztetések utáni előírásokra hivatkozva – a költségvetés átdolgozására, és így újabb versenyeztetési kiírás elkészítésére és annak lebonyolítására az ügyvédi irodát.

A 2015. évi költségvetésben még 22 millió forinttal betervezett beruházás 35 millió forintért nem realizálódott, ezért most újra megpályáztatta az Önkormányzat közel 53 millió forintért majdnem ugyan annak a munkának csak az első ütemét. Hátra van még a második ütem részbeni megtervezése, beárazása, majd újbóli megpályáztatása. Szerény becslésem szerint 80-90 millió forintra minimum fel fog menni a teljes beruházás bekerülési költsége. Ne felejtsük el, hogy a teljes bekerülési költségekbe bele számítandók még a további tervezési, megversenyeztetési költségek is! Ugyanezek a költségek még hozzá számítandók az első ütem bekerülési költségeihez is.

Az internetre feltett szerződés tervezet szerint rendkívül alacsony szinten állapították a kivitelezőkre vonatkozó referencia munkák értékét, átalánydíjas (egyösszegű) szerződést kívánnak kötni, ahol a később megnevezendő műszaki ellenőr nem tudja ellenőrizni az így felpumpált költségvetésben a ténylegesen beépített mennyiségeket – akár a ténylegesen kiállított fuvarlevelek alapján – mivel a teljesítés mennyiségi jóváhagyása csak a készültségi fok %-ában határozható meg, így kerül kifizetésre. Hozzátartozik még a megpályáztatás általam furcsának vélt bonyolításához, hogy a bíráló bizottságba kineveznek két olyan minden – kétséget kizáróan tisztességes – személyt, akik vélhető szakmai végzettsége szerint köszönő viszonyban nincsenek a műszaki problémákkal, az építőipari beruházásokkal. Nem tudom elképzelni, hogy hol tudnának érdemben hozzászólni a pályáztatáshoz.

A tervdokumentáció megnevezése Margitliget utcai járdaépítés I.-II. szakasz. Joggal hinné az ember, hogy arról is szól a tervdokumentáció tartalma. Ez az anyag tartalmaz 17 db. gépkocsi beálló építést magánterületre, kerítésépítést, magán telken kapuk átépítését, kisajátítást, fák kivágását, oszlop áthelyezést, közművek szintbe állítását, meglévő műtárgyak elbontását, betontörmelék és föld elszállítását, útépítést, felszíni vízelvezetést, gyalogos híd kiépítést és csak kis százalékban a munka volumenéhez viszonyítva, járdaépítést. Már csak az így időközben 4-5-szörösére duzzadt bekerülési költségek is elgondolkodtatók lennének, ha nem lenne itt a szomszédban Budakalászon a 2015. évben elkészített majdnem hasonló járda építése a Békásmegyerre vivő Budai út mellett. Ugyanilyen a közművek szintbeállítási, gépjármű bejáró építési és felszíni vízelvezetési problémákat oldottak meg, szinte teljesen hasonló körülmények között. Az a differencia a két beruházás között, hogy ott sokszorosan olcsóbb megoldással, apró macskaköves bazaltkocka folyókát képeztek ki a hegy felőli oldalon, mert ugyebár onnan jöhet a nagyobb mennyiségű víz, nem úgy, mint a Margitliget utcánál, ahol ez a völgyoldalra került! Nem tartom szakszerűnek, hogy az útkorona középső tengelyétől és a kiépített járdáról ide lejtett csapadék vizet a most kiépítendő túlméretezett folyókába vezessék. Az útpálya északkeleti oldalán, ahol az útkorona másik feléről és a Meselia felől várható jóval nagyobb csapadék mennyiség, ott egyáltalán nem épült ki semmiféle vízelvezetés és persze járda sem. Természetesen ez az állapot már korábban lett így kialakítva. Az így kialakított mély folyókán csak igen költséges műszaki megoldással lehet átvezetni a magán gépkocsi forgalmat. A vízelvezetés olcsóbb, praktikusabb, és jól bevált módját már több helyen is alkalmazták itt helyben, városunkban. Példaként meg említeném a Luppa Vidor utcát. Az olcsó kialakítású vízelvezető folyóka üzembiztos, könnyű áthaladást biztosíthatott volna a kapubejárókban, ahogy ez a budakalászi járdaépítésnél szintén elkészült.

Budakalászon a Budai út mentén kiépített járdát úgy csinálták, hogy érintetlenül meghagyták a meglévő ingatlanonkénti – lakosok által készített – gépkocsi bejárókat és a viacolor járda hullámos vezetésével csatlakoztak a meglévő kapubejárókhoz és közmű vezetékek járdaszinti elzáró becsatlakozásaihoz. Valószínűnek tartom, hogy nem beruházásként, hanem felújításként kezelték a járdaépítést, így megspórolva több millió forintot az engedélyeztetési eljárásban. Tudomásom szerint nem raktak a járda alá sovány beton aljzatot. Így is lehet spórolni, csak felelősen jó gazda módjára kell elkölteni a közpénzeket.

A budakalászi önkormányzat honlapján biztos megtalálható a járdaépítésük dokumentációja, bekerülési költsége. Sajnos nekem nem volt még időm, hogy utána nézzek.

Semmi sem indokolja szerintem a 150 cm széles gyalogjárdát, amikor a várható gyér gyalogos forgalom különösen az építkezés É-i végén lévő távolsági busz megállóig betervezve luxusnak tűnik. Végeztek-e felmérést előzetesen a várható gyalogos forgalomra vonatkozóan, amikor köztudottan ott a környéken nincs, aki fel és leszállna, nincs komolyabb objektum. (Milyen jó lenne, ha a Balogh Ádám és Otelló utakon, ahol életveszélyes körülmények között közlekednek naponta a gyerekeink az iskolába, járda épülne az itt megtakarítható pénzből. Én sokszor találkozom babakocsit toló kismamákkal a lejtős úton, ahol oldalra kitérni sem lehet, és a gépkocsik hátrafelé tolatnak a meredek úton.)

Átnéztük a korábbi tervezői költségkiírás után készített 53 millió forintos beárazott költségvetést is, ami a TERC alapján készült. Habár tételesen megnéztük és rendelkezésünkre áll, hogy hol vannak szerintünk akár két-három szoros túlárazások is, nem kívánok a tételes megállapításokkal foglalkozni annál is inkább, mert az interneten olvastam, hogy az Önkormányzat a maga részéről egyszerűen lezártnak tekinti a vitát. Fel kívánom hívni a tisztelt döntéshozók figyelmét, hogy a főösszesítő jobb felső sarkában a dátum alatt van egy sor, amiben az szerepel, hogy „Felső szintű költségvetés (40%)”. Habár nem találkoztam az elmúlt negyven évben költségvetés készítésénél ilyen fogalommal, az én olvasatomban ez a kitétel azt jelenti, hogy TERC-ben szereplő átlagos utánpótlási árakhoz képest – amik egyébként szabadárasak – 40%-os eltérés lehetséges fölfelé. Ezt igazolhatja az is, hogy kb. 2.600.000.-Ft „K” azaz kalkulált tétel is bekerült a költségvetésbe úgy, hogy nem találtam az ilyenkor elkészítendő kalkulációt az árképzésről. A terezői költségkiírás 32 tételéből a beárazott költségvetésben már 43 tétel lett beállítva úgy, hogy nem szerepel a dokumentációban a Magyar Közút észrevételeit tartalmazó többszöri tárgyalásról készült jegyzőkönyvekről egyetlen másolat sem, így nem ellenőrizhető hogy indokolt volt-e a nagyon jelentős költségnövekedés. Szerintem akár több millió forint is megtalálható a bővített költségvetésben, ami egy kis odafigyeléssel megtakarítható lenne.

Ez a beruházás, ebben a formájában szakszerűtlen, a közpénzek felelőtlen pazarlása a véleményem szerint. Gondolják végig a felelősen gondolkodó döntéshozók, hogy nem kéne-e felfüggeszteni ezt a felelőtlen beruházást, amibe így belebonyolódtak apránként. Az évente a város rendelkezésére álló teljes út és közmű beruházások csaknem felét elköltik felelőtlenül „járda” építésre.

Természetesen, a járda mellett élők és a beruházás jótékony hatásait élvező a meglévő kapubejárókat szakszerűen újraépítő munka után nem került elszámolásra az érintetteknek az útépítési hozzájárulás, a 23/2006 számú és az azt kiegészítő 21/2009 sz. Önkorm. rendeletben szereplő ingatlanonkénti 80.000. Ft hozzájárulás. Miért van az, hogy a Polgármester úr azzal ijesztget, hogy kétszer is be kell fizetni? Lehetséges, hogy nem tudja: ezt a hozzájárulást már évek óta nem szedték be senkitől Pomázon? A költségvetés éves felhasználásáról szóló év végi beszámoló bevételi oldalán én még nem találkoztam az ebből befolyt összegekkel. Tévedés ne essék, nem azért harcolok, hogy visszaállítsák ezt a gyakorlatot, csak egyenlő elbírálást kérünk, minden adófizető állampolgárnak itt Pomázon egyformán. Természetesen ezen beruházás után joggal várható el, hogy mindenhol ahol útépítés folyik a jövőben itt a városban, ugyan ilyen műszaki tartalommal a kerítés kapuig készítsék el a gépkocsi beállókat is.

A beruházás kapcsán bennünk felmerült kérdésekre szeretném felhívni inkább a figyelmüket:

Miért írják a dokumentációra, hogy járdaépítés, amikor a költségek kisebb hányadát teszi ki a járdaépítés, és valójában 16-17 gépkocsi beállót képeznek ki csak az első ütemben?

Miért kellett a már meglévő kétségtelenül rossz állapotban lévő beton járda és szilárd burkolatú gépkocsi beállók, valamint a korábban kiépített vízelvezető rendszer lényegesen olcsóbb felújítása helyett elbontani az összes műtárgyat, drága pénzért elszállítani törmelékként, és új kivitelben kialakítani még egyszer azt ami már korábban meg volt és üzemelt?

Kérem a tisztelt döntéshozó képviselőket és városvezetőket, hogy a városunkban égetően szükséges felszíni vízelvezetéssel, út, járdaépítésekkel a súlyának megfelelő fontossággal foglalkozzanak, mert az itt felmerülő problémák – főleg a lakosok biztonságos közlekedése – minden napi súlyos, sürgető megoldandó probléma. A vízelvezetés átfogó megoldása nélkül nem lehet az utak felújítását szakszerűen, olcsón, költséghatékonyan megoldani. Évek óta várunk a vízrendezési tervek elkészültére, de a forgalmi rend felülvizsgálatára is hiába. Támogassák felelős gondolkodással és szavazásukkal, hogy mindenkor a nagy közösség érdekében szakmailag alátámasztott, a lakossággal egyeztetett korrekt, évekre előre megtervezett kivitelezési sorrend szerint épüljenek útjaink. Ne fordulhasson elő, hogy X.Y. Képviselő kérésére készüljenek az út és járdaépítések. Komolytalan dolognak tartom ezt a pomázi gyakorlatot. A megoldásra javaslatomat már többször is eljuttattam az illetékes döntéshozóknak, de válaszra sem méltattak

Joggal várják el Pomáz lakosai, hogy a jövőben, ha út, vagy járdaépítésre kerül sor, ilyen alapossággal ilyen terjedelemben ilyen műszaki színvonalon és annyi lakossági hozzájárulással készüljenek el a beruházások, mint jelen esetben a Margitliget utcánál.

Felháborodva láttam az internetre feltett videón, hogy a beruházás magas pénzügyi költségeit kifogásoló képviselő ellen milyen lejárató hadjárat indult, eléggé el nem ítélhető módon. Ahelyett, hogy megköszönték volna figyelemfelkeltő, a köz érdekében tett felszólalását és átnézték, ellenőrizték volna annak valóságtartalmát, megbízták szakmailag legfelkészültebb kolléganőjüket, hogy védje meg a megvédhetetlent, és szerintem lejáratták a nyilvánosság előtt. Nem a lényegében kifogásolt magas költségekre adott szakszerű választ, hanem a lényegtelen műszaki kérdéseket kezdte nagyobbrészt boncolgatni. Gondolják el tisztelt döntéshozó felelősen gondolkodó képviselők, hogy mi lett volna, ha azzal bízzák meg már korábban – tisztelt munkatársukat –, hogy felülvizsgálja a mindenkinek feltűnően magas beruházási költségeket egy járdaépítés kapcsán. Drága idejéből erre kellett volna fordítani az időt, nem a felszólaló képviselő sárba tiprására próbálni anyagot adni a Polgármester Úrnak. Sajnálattal láttam, hogy a színjáték egyeseknél bejött és még tapsoltak is.

Kérem, hogy esküjük szellemében felelősen, a köz érdekében hozzanak döntéseket száz millió forintok elköltéséről a jövőben, mert ezen beruházás kezelésén elgondolkodva nem erről győztek meg.

Pomáz, 2016.11.09.

Tisztelettel:

László Attila

Pomáz Meselia 9695

06309228351

 


Bejegyzés dátuma:

Hozzászólások

2 hozzászólás a(z) “Nyílt levél a Margitliget utcai beruházásról” bejegyzéshez

 1. Elek Ilona avatar
  Elek Ilona

  Elismerésem, László Attilának ezért az alapos, mindenre kiterjedő összegzésért. Szakmailag utánajárt, ellenőrzött, megvitatott munka. Kár, hogy nem jut el az illetékesekhez. Mért is jutna, nincs rá szükségük, meg egyáltalán, mi köze egy egyszerű állampolgárnak a városvezetők döntéséhez? Még így sincs hozzá semmi köze, hogy felmerültek problémák, ellenvetések. Ezeket meg se kell hallgatni, főként, hogy ez ellenvetés szócsöve egy olyan képviselő, aki mindenben a hibát, az ellenkezőt keresi. Annál is inkább, akit minden létező plénumon le kell járatni, hiteltelenné kell tenni,sőt tovább megyek, lelehet alázni……..Ennek nem egyszer tanúja voltam, a testületi ülések közvetítése során. Tehát, bármilyen értelmes, okos szakmailag logikus az ellenvetés, dobjuk a szemétbe mert ez irányból jött……..Bravó! Így kell ezt csinálni! Nem lesz ennek jó vége! Csak azon csodálkozom, hogy van egy pár általam becsületesnek, értelmesnek vélt képviselő, akiknek mindez nem tűnik fel? Nem igaz, hogy nem mérik fel,nem érzékelik a problémát…….Talán nem mernek kiállni, nem mernek kifogásokat tenni? Jobb a bólogatás,a mosolygó jóváhagyás mint az ütközés? Hát igen, nem egy hálás hitvallás harcosnak lenni……..

 2. Hardi Péter avatar
  Hardi Péter

  Kedves Ica, biztos vagyok benne, hogy olvassa a városvezetés a Pomázi Cseresznyét. Nem egy esetben utaltak már rá a testületi ülésen, a főépítész pedig egyszer már meg is tisztelte a honlapunkat a hozzászólásával. Persze nem László Attila levelére, mert azon nehéz lenne fogást találni. Ezért inkább a hallgatás taktikáját választották.
  Sajnálatos, hogy a városvezetés az általam előadott javasoltakat rendre figyelmen kívül hagyja. Nem én miattam sajnálatos ez, hanem a pomáziak miatt. Én ugyanis rendre azokat az igényeket tolmácsolom, amelyekkel a pomáziak megkeresnek. Tehát valójában azoknak az észrevételeit hagyja figyelmen kívül a képviselőtársaim döntő része, amikor egy-egy javaslatomat leszavazzák, akik őket megválasztották. Ez a válaszuk azokra a szavazatokra, amelyekkel őket megtisztelték Pomáz lakói. Ez az igazán nagy baj.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük