Pomázi Cseresznye a pomáziak és a turisták kiskátéja

Testületi ülés beszámoló I. rész

Az ülés napja, augusztus 31-én egybeesett a tanévnyitó napjával. Polgármester úr azzal indította, hogy 5 órára szeretné befejezni, mert hivatalos a Mátyás iskola évnyitójára.

19 napirendet tárgyaltunk. Nem hittem hogy ilyen gyorsan átvesszük, de végül nem sokkal 5 óra után befejeztük. A legtöbb napirendet többnyire kérdés és hozzászólás nélkül egyhangúan elfogadtuk. A 10. napirendi pontban, újabb két Eper utcai ingatlan eladásánál Hardi Péterrel együtt tartózkodtunk.A vita a 14-15-16. napirendnél élénkült meg, ahol három közbeszerzés kiírásáról döntöttünk. Komoly kifogásaink merültek fel a beruházások tervezett költségeivel kapcsolatban, a Margitligeti járda kiírásánál tartózkodni voltunk kénytelenek Hardi Péterrel.  A közbeszerzések kiírásáról, felvetett kérdéseinkről, észrevételeinkről, a rá kapott válaszról külön írásban számolok be.

A 17. és 18. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaltuk. Egy önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázatok közül elfogadtuk és megszavaztuk a Szociális Bizottság javaslatát. És az előterjesztett egyéni lakossági kérelem is meghallgatásra talált, egyhangúan megszavaztuk.

Az egyebek napirendi pontban a Diófa utcai gyalogos híd felújítására zöld utat adtunk, mert a híd állapota veszélyessé vált.

Másik előterjesztés arról szólt, hogy az 56-os emlékmű és környezetének rendezésére 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapunk. Emellé 5 millió Ft önrész szükséges, amit egyhangúan megszavaztunk.  Érdeklődtünk arról, hogy mi fog ebből a pénzből készülni, amire polgármester úr válasza az volt, hogy később mindenki megtudhatja, de most még nem. Annyit elárult, hogy az emlékmű környezetének kibővítése várható, újabb szobor nem, de szökőkút lesz a HÉV állomás felől.

Ezek után került sor az én kérdésemre. Megkérdeztem polgármester urat, milyen testvérvárosi küldöttség ment Paleba, milyen program zajlott le, folyPale_RStatásként mi várható. Tudomásomra jutott ugyanis , hogy küldöttség járt kint augusztus végén, de nem sikerült róla ennél többet megtudni. Érdeklődtem ugyan a kulturális bizottság elnökénél és  tagjánál is, de ők sem tudtak semmit erről. Polgármester úr válasza legnagyobb meglepetésemre az volt, hogy semmiféle küldöttség nem járt Paléban. Még ennél is jobban meglepődtem azon, hogy számon kérte, miért fordultam a kulturális bizottsági tagokhoz, miért nem hozzá. Kirohanást intézett az Opanke és vezetője ellen, amiért Ők szerettek volna kulturális kapcsolatot létesíteni Paléval, amit már a kulturális koncepció készítése során is jeleztek. Annyit sikerült megtudnom két szemrehányás között, hogy a szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke, Bogdán Péter vezetésével mégis  volt látogatás Paléban , de erről polgármester úr mást nem mondott. Talán magánúton járhattak kint? Nem tudom. Kósa Anikó pedig elmondta, hogy a kulturális koncepció nem kívánság lista, és nem köteles a beérkezett javaslatokra válaszolni. Véleményem szerint a rossz kommunikáció az oka a felek tájékozatlanságának, amin sajnálatos módon ezúttal én sem tudtam javítani.

Napirendi pontok:

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

2.Az október 23-i ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása.

3.Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

4.Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2015/2016. évi munkájáról

5.A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a szociális intézmények tevékenységéről, a város egészségügyi ellátottságáról.u>

6.Ingatlan ügyek:

  1. Pomáz, 10226/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  2. Pomáz, 9857/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  3. Pomáz, 8302/6-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása, 8302/5 hrsz-ú út ajándékozása
  4. 9211-34 ingatlan belterületbe vonása, 9211-35 út ajándékozása pdf
  1. Előterjesztés Pomáz, 0371/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére

8.Költségvetési rendelet negyedéves módosítása

9.Pomáz Város Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása.

10.a.) Előterjesztés 857/3 hrsz. ingatlan adásvételére

b.) Előterjesztés  857/7 hrsz-ú ingatlan adásvételére

11.950/7 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének rendezése telekcserével.

12.Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

13.DMRV-vel kapcsolatos előterjesztések

  1. Vagyonértékelés elfogadása
  2. Részvény vásárlás jóváhagyása
  3. Bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása
  4. Kiegészítő megállapodás jóváhagyása

14.Közbeszerzési kiírás a Béke utca 273/18 hrsz-ú ingatlanra tervezett óvoda kivitelezőjére

15.Margitliget úti járda építésének közbeszerzési kiírása

16.Liliom utca felújításának közbeszerzési kiírása

17.Előterjesztés önkormányzati bérlakás pályázat ügyében.

18.Egyéni lakossági kérelem

19.Egyebek.

a.).Előterjesztés Diófa utcai gyalogos híd felújítására.

b.) Előterjesztés az 56-os emlékmű pályázata alapján történő beruházás önkormányzati önrészének biztosítására.


Bejegyzés dátuma:

Kategóriák:

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük