Pomázi Cseresznye a pomáziak és a turisták kiskátéja

Volt egyszer egy árvíz Pomázon

Árvíz 1999.Pomáz egyik legnagyobb árvize 1999-ben következett be, amelynek eseménynaplója alább olvasható. Tanulságos történet….

Itt olvasható az eredeti formátumban a jelentés

ESEMÉNYNAPLÓ

AZ 1999. JÚNIUS 18-ÁN TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL

 8 – 9 óra magasságában Pomázon, valamint a Meselia, Kartália hegyekben felhőszakadás jellegű eső esett. A lezúduló csapadékvíz a mélyutakon az Ady Endre útra, valamint a Susnyár irányába távozott a hegyekről.
9 óra 51 perckor A Horvát u. 1. Sz. lakóházból jelezték, hogy a pincét elöntötte a víz.
A kárhelyre a Pomáz/1. Gépjárműfecskendő egy csobánkai káresettől lett riasztva.
9 óra 58 perckor A Polgármesteri Hivatalból jelezték, hogy a Susnyár hídon egy személygépkocsit a leáramló víz felemelt és a híd peremén felakadt. A helyszínre a Pomáz/2. Gépjárműfecskendő érkezett 5 fővel. A műszaki mentés elvégzése után a Pomáz/21 utasítására a P/2 is vonult a Horváth utcai káresethez.
10 óra 8 perckor a Pomáz/21 visszajelzése alapján a Horvát utca teljes keresztmetszetén a víz kb 10-20 cm magasságban folyik, a környező lakóházak udvarát, pincéjét elöntötte. Homokzsákokat kért a helyszínre. Az egységek a víz lefolyását akadályozó hordalék, valamint a lomtalanítás miatt, az út szélén, valamint a csapadékvíz elvezető árokban deponált lomok eltávolítását végezték.
11 óra 3 perc Pomáz/20-as a Horvát utcai helyszínre érkezik Megállapítás alapján a pincékből a víz kiszivattyúzását megkezdeni az utánfolyás megszűntéig nem lehet. Az egységek a helyszínen maradnak, a 20-as tovább felderít.
11 óra 10 perc P/20 jelenti, hogy a Dera patak szintje vészesen emelkedik, a víz nagymennyiségű szemetet, faágakat visz, kéri a KDVT-t kiértesíteni, hogy a patakmeder biztosítására küldjenek embereket.
11 óra 15 perc P/20 kéri, hogy a polgármester intézkedjen a helyi védelmi bizottság összehívásáról
11 óra 30 perc P/20 utasítására a Pomáz/1 gépjármű vonuljon át a Susnyárba, a Susnyár patak kilépett a medréből és elöntötte a környező házakat. Végezzenek ember és állatmentést, ha szükséges.
A tűzoltóság ügyeletére tizesével 5 telefonvonalon folyamatosan érkeznek a bejelentések a pincék-garázsok elárasztásáról.
11 óra 49 perckor a P/21 visszajelzése a Susnyári hídtól: A jelzett helyen az Endre/2, E/20, E/21 tartózkodik, valamint a mentősök, egy személy az egyik faházban rekedt, a nagysebességgel áramló víz miatt megközelíteni nem tudják. Mentőkötél segítségével a mentést megkezdik, a víz kb. 2 méter.
Később a mentőorvos megállapítása alapján a személy szívinfarktusban meghalt.
11 óra 50 perc a helyi védelmi bizottság összeült. Tagjai: Lakatos Miklós alpolgármester, Dr. Czink József jegyző, Leidinger István tűzoltóparancsnok, Mózes Károly beruházási csoportvezető.

A HVB Intézkedései:

 • Pilis rádióban közzétenni a Pomáz-Szentendre közötti út lezárását (intézkedik a Tűzoltóság ügyelete)
 • Pomáz TV értesítése, közlemény közzététele a patakmeder és az átfolyók lakossági megtisztítására (tűzoltóság ügyelete)
 • Közterületfenntartók, közmunkások kirendelése (Polgármesteri Hivatal)
 • Munkagépek kirendelése (Polgármesteri Hivatal)
 • Patakmeder és az elöntött területek folyamatos figyelése, ellenőrzése (HVB)
 • Elhárításban résztvevő állomány részére étel és ital biztosítása (HVB)
 • Főútvonal letakarítása a hordaléktól ( tűzoltó ügyelet- KPM)

A HVB helyszíni szemléket tartott az elöntött területeken, egyben kiegészült Komáromi Károly PV alezredessel.

További intézkedések:

 • A Pataksor u. 8. sz. lakóházat a Dera patak elöntötte, a lakók kiköltöztetése szükségessé válhat. Elhelyezésüket a CKÖ házában kell megoldani (CKÖ)
 • Az elpusztult állatok a Pataksor utcából a dögkútba szállításáról intézkedés (CKÖ)
 • A Longa híd életveszélyessé vált, a híd lezárásáról és őrzéséről (polgárőrség- Galántai Dezső)
 • A Susnyári területen több elöntött lakóházból a helyszínen lévő munkagép (Bodó Lajos) az út átvágásával, valamint ideiglenes vízelvezető árkok kialakításával a vízeltávolítás megkezdődött.
 • A Horvát utcában a vízelvezés biztosítása miatt a munkagép alakítson ki vízelvezető árkot, a hordalékot szedje össze és takarítsa el. (Bodó Lajos)

További események

12 óra 02 perc           P/2   Pomáz a Goethe u.2-ben felderít P/2 ELMÜT kér a helyszínre, mert a pincében egy elosztó doboz van.
12 óra 05 perc           ELMÜ értesítve
12 óra 15 perc           P/2 jelenti ELMÜ a helyszínen
12 óra 51 perc           9/2 vízszívatást befejezték, vonulnak a Kurucz u.6,8 szám alá
13 óra 15 perc           P/21 jelenti, a raj az elhunyt személyt kihozta, helyszínt a rendőrségnek átadta. P/1   marad a Susnyári részen átvizsgálni
13 óra 17 perc           9/2 átriasztva a Béthoven u.22-be, beavatkozásra nincs szükség
13 óra 28 perc           9/2  az Árpád fejedelem u.44.sz alatt felderít, beavatkozásra nincs szükség
13 óra 36 perc           9/2 az Ady E.u.44. sz. alatt felderít, beavatkozásra nincs szükség
13 óra 15 perc           P/2 jelenti, a víz eltávolítását befejezték
13 óra 20 perc           Pomáz vonul az Ősz u.2-be
13 óra 44 perc           9/2 bevonul állomáshelyére
13 óra 45 perc           P/2 az Ősz u-ban  felderít
13 óra 49 perc           P/2 jelenti, 6x6m2  pincében 50 cm víz van, eltávolítását megkezdték
13 óra 55 perc           9/2 jelenti, Pest megye területét elhagyta, 2-es csatornára kapcsol
14 óra 03 perc           V/3 helyszínen felderít, a Pomáz Pápai u.3-ban egy garázs aknájában víz van, megkezdik a víz eltávolítását
14 óra 07 perc           P/2 jelenti, a Robin szivattyú meghibásodott
14 óra 37 perc           V/3 helyszínen az Ősz u-i káresetnél
14 óra 43 perc           Pest riasztást ad, Pomáz, Susnyár dűlő 8625 hrsz. vikkendház pincéjében kb. 150 m3 víz van. V3 riasztva.
15 óra 00 perc V/3 vonul a Susnyár dűlő 8625 hrsz. káresethez.
15 óra 28 perc           V/3 helyszínen felderít
15 óra 34 perc           V/3 jelenti, a jelzett helyen a pincében 150m3 víz van, megkezdik a víz eltávolítását
16 óra 38 perc           P/2 jelenti, Ősz u.2, 4-ben a vízeltávolítást befejezték, P/2 visszaszerelés és tartályfeltöltés után visszavonulnak
17 óra 25 perc           P/2 a Pomáz Kurucz u.16-hoz vonult, ahol 1,5 m-es víz van
17 óra 32 perc           P/2 helyszínen felderít
18 óra 10 perc           P/20 kéri leriasztani az E/2 és a zagyszivattyút, mivel a Susnyári területről több lakó és hétvégi házból a víz természetes úton lefolyni nem tud, a házakban kb 1 m magasan áll a víz. A területen kb 5000 m3 víz van.
P/20 intézkedik egy zagyszivattyú beszerzéséről.
18 óra 20 perc           E/2 vonul vízszivatásra, Pomáz Susnyár dűlő 9231/3. hrsz.
18 óra 40 perc           P/2 jelenti, 6×4 m-es pincében 1m-es víz van
18 óra 44 perc           V/3 megkezdte a bevonulást
18 óra 59 perc           P/1 állomáshelyén
19 óra 01 perc           P/2: a jelzett helyen a vízszívatást befejezték, visszaszerelés,  tartályfeltöltés után bevonulnak. 20-30 cm víz maradt a helyszínen, P/2 bevonul.
19 óra 11 perc           V/3 állomáshelyén
20 óra 23 perc           P/2 állomáshelyén
21 óra 34 perc           P/tart. kivonult Pomáz Susnyár dűlőre  vízszivatásra
0 óra 59 perc             A területről 2 db zagyszivattyúval a víz eltávolítva, az egységek bevonulnak
P/tart. állomáshelyén

ESEMÉNYNAPLÓ

AZ 1999. JÚNIUS 22-I ESEMÉNYEKRŐL

5 óra 15 perc             P/tart. vonult Pomáz, Budakalászi u.2/E. címre, ahol az út melletti vízelvezető  árokból folyik a víz a házba
5 óra 28 perc             P/20 visszajelezte, a jelzett helyen a Bajcsy Zs. u. illetve a Toldi u. közötti házakat a víz elárasztotta, az egység 1 db zagyszivattyúval beavatkozott. A leömlő víz csapadékvíz, az átereszek nem működnek.
5 óra 50 perc             P/20 utasítására P/1 riasztva a Pomáz, Kurucz u. patak ellenőrzésére
5 óra 59 perc             P.szentkereszten a Forrás u. végén a víz fákat sodor magával, a segítséget a polgármester kérte
6 óra 00 perc             P/20 utasítása: P/1 vonuljon P.szentkeresztre, a P/20 ellenőrzi a Kurucz utcát. Riassza a P/21-et, hogy menjen Susnyárba.
6 óra 10 perc             P/20 50 db zsákot a Kurucz u.6-ba a lakóknak kivitt, a patak a mederben van, P/20 vonul P.szentkeresztre
6 óra 20 perc             P/21: Susnyár dűlőnél a lakóházakban a víz a péntekihez hasonlóan, a kertekben térdig ér
6 óra 22 perc             P/1 helyszínen felderít
6 óra 30 perc             P/tartalék Budakalász út 2. számtól a gyenge vízfolyás miatt a vízszívatást befejezte, Pomáz/t átvonul a Beethoven u-i káresethez
 6 óra 38 perc             P/t megkezdi a víz szivatását
 6 óra 43 perc             P/1 megérkezett a jelzett helyre. 1 kőhidat a víz elsodort, az útra folyik a víz. A híd roncsait a folyás miatt nem tudják eltávolítani. A polgármester a helyszínen, P/20 helyszínen
 6 óra 45 perc             P/20 kéri a rendőrség értesítését, P.szentkeresztről nagy mennyiségű víz várható néhány órán belül. A rendőrség hangosbemondóval riassza a lakosságot
 7 óra 18 perc             P/20 vonul Pomázra, kéri a polgármestert értesíteni, a védelmi bizottság 8 órára álljon fel
7 óra 28 perc             P/t átvonul a Pataksori címre
 7 óra 42 perc             P/t vízszívatást nem bír végezni, átvonul az Erkel F.u.16-ba.
7 óra 47 perc             P/1 A híd roncsait munkagép segítségével kiemelték, tűzoltókra nincs szükség
 7 óra 49 perc             P/t megkezdi a víz szívatását
P/1 továbbvonul a Borosjenői egységek segítségére a Longa hídhoz
7 óra 50 perc             A helyi            védelmi bizottság összeült, tagjai: Kulin Imre polgármester, Lakatos Miklós alpolgármester, Dr Czink József jegyző, Leidinger István tűzoltóparancsnok, Mózes Károly beruházási csoportvezető,
Intézkedések:

 • Feladatok szétosztása:

Operatív irányítás: Leidinger István
Szervezés: Dr Czink József
Helyszíni védelem: Mózes K.
Helyszíni intézkedések, sajtó: Kulin I, Lakatos M
Élet, vagyon mentés: Tűzoltóság

 • Zsákok beszerzése:

Napsugár Sütöde
Kalács Kft

 • Homok:

TÜZÉP
Bola Kft
Metzger Trio

 • Befogadó helyek kitelepítés esetén:
 1. sz. Általános Iskola

Anna Fittnes Szalon

8 óra 30 perc             Kaszonyi István a Polgármesteri Hivatal által megbízott közterületfelügyelő megérkezik, a Védelmi Bizottság utasítása: a Kurucz u-ba 6 fő menjen zsákokat pakolni. Amint a megfelelő öltözék az emberek rendelkezésére áll, úgy azonnal indulhatnak. Mózes Károly a helyszínre megy.
8 óra 32 perc             P/1 a Longa hídnál, a bajba jutott emberek mentését megkezdik, a 3.sz. iskolába menekítik őket.
8 óra 38 perc             Pilis Rádiónak felhívás – fax – a lakosság felé, mentsék értékeiket, állataikat. Amíg az áradás tart, a Tűzoltóság nem szivattyúzik, mivel értelmetlen. Kitelepítés a 3.sz. iskolába.
8 óra 42 perc             A Gábor Á. u. 41-ből Szendiék telefonálnak, hogy a zsákok még nem érkeztek meg. Leidinger I. azonnal intézkedik.
8 óra 44 perc             Pomázi Rendőrőrsről 1 fő megérkezik, jelenti, hogy az autó beázott, nem tudják a hangosbemondót használni, a javításról intézkedtek.
8 óra 45 perc             P/20 kérésére a Napsugár és a Kalács GMK zsákokat visz a Kurucz u-ba Kulin Imre telefonja, a képújságban jelentessék meg a felhívást a lakosság felé, mentsék az ár elől állataikat, értékeiket.
8 óra 47 perc             P/1 jelenti, 2 házat a víz elöntött, az embereket kimenekítik
8 óra 48 perc             A Longa híd elbontására az intézkedés megtörtént, ha lesz munkagép, azonnal mennek. Gábor Á. u. 41.sz. elé zsákokat kérnek, a Pataksor 17.sz. alatti házat elöntötte a víz, zsákokat kérnek.
8 óra 49 perc             Borosjenő/2 a helyszínen. A híd korlátját a víz ledöntötte, az átfolyás átmenetileg megszünt. P/20 munkagépet küld a helyszínre. Patakmedernél mi a helyzet, Tűzoltóságtól folyamatos tájékoztatást kér Leidinger István.
8 óra 54 perc             Bodó Lajosnak Leidinger I. telefonál, feladata a Tavasz u.- Gábor Á. u.-nál lévő hidat elbontani.
8 óra 55 perc             Szentendréről telefon érkezett: elindultak a zsákokkal
8 óra 57 perc             Rendőrőrs képviselője telefonál, próbáljanak szerezni kocsit hangosbemondásra
8 óra 58 perc             Galántai Dezsőnek, a helyi Polgárőrség vezetőjének a helyi Védelmi Bizottságtól telefonon utasítás érkezik: jöjjenek a Polgárőrség emberei segíteni. Komáromi Károly PV alezredes telefonon érdeklődik: kell-e zsák és homok. Kulin Imre válasza: igen, 2000 zsákot kérünk a belevaló homokkal. Diófa u-ba és a Gábor Á. u-ba vigyék.
9 óra 00 perc             Felszabadult a Longa híd, Leidinger István a helyszínre megy felderítésre.
9 óra 02 perc             Dudás Szabó József bejelentése, a buszfordulónál eldugult a lefolyó, intézkedést kér.
9 óra 05 perc             Körte u.9. sz. alatti lakos Sós Gézáné bejelentése, benn van a lakásban a víz
9 óra 09 perc             Borosjenő/2 : A hidat a víz elsodorta, P/20 értesítve, kimegy a helyszínre
9 óra 12 perc             Telefon Leidinger Istvánnak: vigyen zsákokat a Malomhoz, Koloszár Olga lakásához, mert az előszobában áll a víz
9 óra 15 perc             Kulin Imre telefonja a Hírszerkesztőségnek: hívják őt vissza
9 óra 16 perc             Borosjenő/ 2: munkagép a helyszínen
A Rendőrség képviselője telefonon érdeklődik, mi van kocsi ügyben
9 óra 17 perc             Vicsotka Mihály a Pomázi Polgár c. újság felelős szerkesztője telefonon érdeklődik, mi a helyzet?  Kulin Imre kéri, hogy jöjjön ki a TV, vészhelyzet van. A faluvégén, Susnyárnál, a Tavasz u-nál súlyos a helyzet. A TV (TV2 vagy RTL Klub) készüljön a lakosság tájékoztatására. Délután 14 órakor Városi Védelmi Bizottsági ülés lesz Pomázon.
9 óra 22 perc             Rendőrség képviselője kéri, ha elindul a kocsi szóljanak ide.
9 óra 23 perc             Szentendréről telefon: 500 db jutazsákért küldjenek ki autót.
9 óra 26 perc             Rendőrségtől telefon: nem tudja a szerelő megjavítani az autót, nem beázás.
9 óra 28 perc             A jelen lévő Rendőrség képviselője tájékoztatja az ügyeletes tisztet: a pomázi autónál az elektromos AC-vel van gond, nem lehet elindítani. Szentendre tájékoztatása: küldenek autót hangosbemondásra.
9 óra 33 perc             Galántai Dezső a Polgárőrség vezetője megérkezik. A Védelmi Bizottság tájékoztatja a helyzetről, a Polgárőrség emberei a helyszínre mennek segíteni.
9 óra 34 perc             Szentendréről telefon: átküldik az 500 db jutazsákot, mivel Pomáznak nincs szabad kocsija
9 óra 41 perc             Gelei Sándor a Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelője Koloszár Olga lakásához megy.
9 óra 42 perc             TÜZÉP- nek telefon: a Liszt F. és Erkel F. u-hoz homok kell.
9 óra 43 perc             A Kodály Z. u. elárasztotta a víz, a kertek is víz alatt vannak.
9 óra 50 perc             P/20 utasítást ad Pomáz, Budakalászi u.2. életmentésre. P/1 kivonult,
9 óra 53 perc             mentők értesítve
10 óra 20 perc           Napsugár Pékség jelenti, kivitte a további kért homokzsákot, lehet tölteni.
10 óra 28 perc           P/t a vízszívatást befejezte, mivel nincs értelme
10 óra 32 perc           ELMÜ értesítve, Erkel F. u.-hoz, áramtalanítani kell  a lakótelepet, a víz kilépett a medréből
10 óra 34 perc           ELMÜ a helyszínen
10 óra 38 perc           Csobánka Hunor köz 1.sz házat elöntötte a víz, P/2 vonult
10 óra 44 perc           A Tiszolczky telep áramtalanítva van
10 óra 55 perc           Pataksorra homokzsák kérés. Művelődési Házat elöntötte a víz, a P/20 utasítása: áramtalanítani és bezárni!
11 óra 00 perc           Gábor Á u. homok és zsák kérés
11 óra 01 perc           Megyei Polgári Védelmi Ügyeletre telefon: A HVB kér intézkedést, az 1112-es utat le kell zárni, a rendőrségnek nincs szabad kapacitása, valamint zsákokra lenne még szükségünk. Válasz: Hívjuk fel a városi védelmi bizottságot.
11 óra 06 perc           Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságra telefon: Zsákokra lenne szükségünk és holnap szivattyúkra. Válasz: Csak térítés ellenében tudnak adni, jóval előtte faxoljunk megrendelőt a 210-1090 számra.
11 óra 20 perc           200 db homokzsák érkezett (Csohány J. Bodó Lajoshoz elvitte). Tűzoltóság végignézi a cigánytelep pataki részét
Nagy Pétertől Leidinger I. homokot kér minden mennyiségben (Diófa u. vége, kanyarodó patak részre vigyék)
11 óra 21 perc           Kodály u-ban ömlik a víz, homokzsákot visznek (Kulin Imre)
11 óra 22 perc           Berecz Ervin – Margitliget zsákot kér
11 óra 26 perc           Bihari J.u.20. Metzger kocsik vigyenek a Kodályba homokot (Farkas Zoltán)
11 óra 28 perc           Szentendre, Ady E.u.5-ben van zsák – lehet érte menni – Erdélyi Sándor elhozza. Beethoven u. vége homokzsák – Farkas Zoltán
11 óra 37 perc           P/2 a Beethoven u. végén van
11 óra 41 perc           Pataksoron pakolják a zsákokat. P/24 jelenti, szükség van még zsákokra
11 óra 45 perc           Döntés született a Tiszolczi telep alatt a híd után az 1112-es utat átvágják – a víz áramlik Menetközben a helyzetről nyilatkoztak a Juventus Rádiónak, Népszabadságnak 11-12 között.
11 óra 50 perc           Csobánka polgármestere tájékoztatott, hogy átvágták az utat – Csobánka nem megközelíthető. Pilis Rádiónak a közlemény megküldve.
11 óra 52 perc           Somogyi Bacsó hídra felakadtak az ágak. A  Tűzoltóság fecskendői a közelben . Vasúti hídtól a Beethoven hídig áll a víz. Fecskendőt kérünk Bpesttől Budakalásznak.
11 óra 55 perc           Polgármester Úr megérkezett
11 óra 58 perc           Diófa u. végén 1,5 m víz van, 1 kanyar homok szükséges a Schieszl közbe
12 óra 00 perc           Országos Tűzoltó Parancsnokságtól Dobson Tibor tü alezredes javaslata, hogy még fecskendőket kellene hozni, a lakosság megnyugtatására. Pomáz-Szentendre közötti utat lezárták.
12 óra 01 perc           P/20 a káresetet II. kiemeltre minősítette. Környező önkéntes tűzoltóságok szabad kapacitását is igénybe veszi.
12 óra 03 perc           Trafóház veszélyben van – Magyar Villamos Műveknek szólni.
12 óra 06 perc           Teleki u-ba zsákot kérnek
12 óra 13 perc           Trafóházban az illetékes nézze meg, hogy veszély van-e és a szükséges intézkedést tegye meg. Kurucz u-i hídnál homokzsákokat kérnek. TV2-RTL Klub a helyszínen az Erkel u-ban.
12 óra 15 perc           Polgármester Úr a helyszínre megy. Szentendre  400 db zsákot tud adni, de szállítani nem tudja. Vaiser elhozza.
12 óra 17 perc           Margitliget u. telefon Eredics úr homokot, zsákot kér. NAP TV-től megérkeztek, helyszínre mentek.
12 óra 20 perc           Pest közleménye: nem tudják a II. kiemelt riasztási fokozatot végrehajtani, nincs szabad fecskendő.  Pomáz/20. Nyugtázza, az esetet visszaminősíti I. kiemelre.
12 óra 25 perc           Kodály u.2. áll a víz a lakásokban, 5 gyermekes családot ki kell költöztetni. Leidinger Úr intézkedik.
12 óra 27 perc           P/2 Dózsa Gy. u-ban személygépkocsiba gurult
12 óra 30 perc           Diófa u-ban zsákot kérnek. Szentendréről már útban van.
Szentistvántelepnél a Szencsó-tanyánál áll a víz.
MATÁV-val a kapcsolatot felvenni. Az út átvágásra fog kerülni, esetleg a földkábel sérülhet. TIGÁZ- nak is jelezni. Minden közműszolgáltatót kirendelni a helyszínre
12 óra 32 perc           Pilis Rádió helyzetjelentést kér. Helyzet még rosszabb mint volt, Dr. Czink József jegyző úr tájékoztatta.
12 óra 34 perc           Homokzsák és homok a 3.sz. iskola hátsó udvarában.
12 óra 37 perc           Lázár Éva telefonon a hátsó hídhoz homokzsákokat kér. Gábor Á.u.27. zsákot kérnek.
12 óra 35 perc           ELMÜ fele intézkedés: Intézkedésre jogosult vezető jöjjön a trafóházba, az árvíz veszélyezteti, saját hatáskörben próbáljon intézkedni a trafóház védelméről.
12 óra 43 perc           Lázár É. Pataksor áramtalanítást kér. Intézkedés ELMÜ  felé megtörtént. Bodó Lajos a munkagépet az Erkel F. u-ba küldi
12 óra 55 perc           Somogyi B. hidat a víz elmozdította. Diófa u.30. homokzsákot kér, mert a házat veszélyezteti a víz. Az út felbontása megkezdődött.
12 óra 58 perc           Pest Megyei Polgárvédelem közölte, hogy  zsákot csak a Hengermalom tud adni. Vegyük föl velük a kapcsolatot.
Rendőrség érdeklődik, hogy ki a felelős az út átvágásáért. Leidinger úr válasza: Védelmi Bizottság.
Kálmán I. u. patakfelőli részét elöntötte a víz, homokzsákot kérnek.
13 óra 05 perc           P/24 jelenti, a Diófa u-ban a víz kb. 0,5m-t emelkedett.
BMTOP  az úr végigvezette a falut, Csobánka megközelíthetetlen.
13 óra 08 perc           A hátsó hídnál a víz kb. fél métert emelkedett.
13 óra 15 perc           Pilis Rádiónak élő adásban nyilatkoztak: Pomáz Szentendre felől nem közelíthető meg, Csobánka sem Pomáz felől. P.szentkereszt és Dobogókő felé az út járható.
13 óra 20 perc           Gábor Á.u. 41-ben kiköltöztetés
13 óra 23 perc           Somogyi B. part a hídnál feltorlódott a víz. A híd kimozdult
13 óra 31 perc           Napsugár sütöde 1000 db zsákot adott.
13 óra 34 perc           Erdélyi Sándor a Ferencvárosi Hengermalomból hozza az 1000 db zsákot
13 óra 37 perc           P/t átvonul a Liliom u-ba
13 óra 38 perc           Csobánkán megkezdődött az apadás.
13 óra 39 perc           Erkel F. u-nál az útfelbontást szalaggal lezárni. Munkagépek maradjanak az Erkel F. u-ban és a hidaknál kotorják a medret.
13 óra 44 perc           P/2 helyszínen felderít
13 óra 45 perc           Diófa 25-ben zsák van de homok nincs.
13 óra 50 perc           Telefonáltak a titkárságra, hogy a lakosság igényelné, hogy az események a Pomáz TV-ben egyenes adásban követhetők legyenek. Leidinger úr valami csúnyát mondott.
14 óra 04 perc           P/1 vonul a Pomáz, Táncsics M.u.40.sz. házhoz életmentésre. A jelzést a mentősök adták.
14 óra 08 perc           P/24 a jelzett helyen egy vízzel megtelt udvarból egy idős hölgyet kell kihozni, az egység az ápolás után megkezdi a mentést
14 óra 13 perc           P/24 jelenti, a hölgyet az Orfi kórházba szállították
14 óra 20 perc           Erkel F. u-ból telefon érkezett. A szentendrei út túlsó oldalán kellene a gátat átvágni, hogy a víz lucernásra folyna. Javaslat továbbra Mózes Károlynak.
14 óra 30 perc           P/t elfoglalta a felállítási helyét a Beethoven és a Táncsics M. u. sarkán
15 óra 05 perc           Hengermalomból a zsákokat meghozták.
15 óra 15 perc           Burkáné Kodály Z. u. zsák van. Táncsics M. u. 38. Kálmán u. Réder Károly. Csobánkáról és P.szentkeresztről jelezték, hogy megkezdődött az apadás Csobánka Pomáz felől megközelíthető.
15 óra 23 perc           P/2 jelenti, a Gábor Á.u.39,41 sz. alatt 2 családot költöztettek ki.
16 óra 10 perc           Szentendréről 1000 db zsákot meghozták
 16 óra 15 perc           Erkel F. visszajelzés – apad a víz
16 óra 20 perc           Somogyi B. gyalogos híd le van szakítva.
16 óra 22 perc           Kálmán I.. u. végére homokzsák kellene. A leromlott hidat ha akadályt képez, a munkagépekkel el kell távolítani. Somogyi B. u.
Az út éjszakai megvilágítását a lezárás miatt meg kell oldani.
Kodály u.2  7 tagú családot kiköltöztetni. /26/328-890 Szendrei Anna, Fittnes Szalon fogadja őket. 328-492 Gelei Sándor viszi őket.
16 óra 52 perc           P/24 jelenti, a Borosjenő/2 a szivattyú visszaszerelését megkezdi, utána bevonul
16 óra 53 perc           Goethe u. apad a víz, a pince szivattyúzását még nem kell megkezdeni, de ha a helyszínen vannak, elkezdhetik.
16 óra 55 perc           Erkel F. u-ban tovább apad a patak. A vízelvezető árok funkcionál, a gátépítés a Kálmán I. u. végén folyamatban van. Dávid hídnál apad a víz, a híd alatt kb. 70 cm.
16 óra 57 perc           P/24 jelenti, a Kálmán I. u. végére megérkeztek a homokzsákok, az elvezető még mindig funkcionál
17 óra 00 perc           P/20 utasítása: P/1 ellenőrizze a Tiszolczy telepnél a hidakat. Az összehordott hordalék mennyisége gátolja a víz lefolyását, ha szükséges segítsenek be csáklyákkal
17 óra 04 perc           P/1 értesítve
17 óra 08 perc           P/2 a Goethe u-ban elakadt, segítséget kér
17 óra 09 perc           P/t segítséget nyújt a P/2-nek
17 óra 30 perc           P.borosjenő bevonult
 17 óra 31 perc           P/24 jelenti, a víz a patakmeder tetejéig ér ill. a Diófa u-ból eltűnt a víz
 17 óra 40 perc           P/1 a P/2-nél van, megpróbálja kivontatni
P/1 Erkel F. u. , P/2 Pataksor,  P/t Goethe u.
17 óra 45 perc           Helyzetkép: 50-60 cm apadt a víz, áradásra, ha eső nem lesz, nem kell számítani. Víz alatt van a patak melletti terület és az ott lévő házak.
17 óra 54 perc           P/24 jelenti, P/2 kivontatva, a fecskendők elfoglalják felállítási helyeiket
18 óra 00 perc           V/4 a csobánkai Polgármesteri Hivatalban tartózkodik, P/t a Pomáz, Gábor Á. u-ba vonul
18 óra 03 perc           Pataknál a telkeknél lejött a víz. A Diófa u-nál 1 m-t apadt, Erkel F. u-ban is jobb a helyzet.
18 óra 05 perc           P/t a Gábor Á. u-ban, egy családi házban megkezdi a víz eltávolítását
18 óra 06 perc           P/24 jelenti, a Pataksornál a telkekről lejött már a víz, a Diófa u. nincs már víz alatt, az Erkel F. u-ban is javulás tapasztalható, a víz bokáig ér.
18 óra 13 perc           P/24: a víz szemrevételezéssel 20-25 cm-t apadt. A hidak alatt a víz kb.30cm, a hordalék a víz elfolyását nem akadályozza. A feltornyosult hordalékot csáklyával  el kell távolítani. A telkekről a víz már eltávozott Somogyi B. utcai hidat a víz kettészakította, a víz szabadon folyik. A híd roncsait el kell távolítani. Munkagép a helyszínre megy.
18 óra 23 perc           P/1 jelenti, a Somogyi Bacsó u. végén vannak. Ha a munkagép kiveszi a hidat a patakból, egy kb.10m fa a vízbe fog esni
18 óra 24 perc           P/24 a hidat megpróbálják kivenni a patakból
18 óra 35 perc           P/24 jelenti, a Somogyi B. u. sarkán a híd kiemelve, a fa 75 fokos szögben meg van dőlve a patak felé, a víz magassága miatt a kivágásra holnap vagy holnapután kerül sor
18 óra 36 perc           V/3 a Csobánka, Sport u.2-ben
18 óra 40 perc           Jelzés érkezett, hogy a Pilisszentkereszt felé vezető úton egy tölgyfa az utat teljesen elzárja. V/3 vonul a káresethez
18 óra 50 perc           V/3 a helyszínen felderít. A jelzett helyen a fa a fél útpályát elzárta, egy db motoros fűrésszel beavatkoztak
18 óra 50 perc           E/2, 8/Daru vonult Csobánkára a híd kiemelésére, mivel a hidat a víz elsodorta
18 óra 59 perc           P/24 jelenti, az Erkel F. u-ban az áradás megszűnt, a garázsokból a vizet el lehet távolítani.
19 óra 03 perc           V/3 a fát eltávolította, a forg. akadályt megszüntette
19 óra 09 perc           Pest jelzésére V/3 vonul P.vörösvárra, ahol a  Vájár u.2. sz. háznál egy fa 2 szgk-ra dőlt. Személyi  sérülés nincs.
19 óra 25 perc           V/3 helyszínen felderít
19 óra 29 perc           V/3 jelenti, egy szgk-ra esett a fa, egy db motoros fűrésszel beavatkoztak.
19 óra 31 perc           P/24 jelenti, P/t az Erkel F. u-ban egy szivattyúval beavatkozott
19 óra 35 perc           E/2, 8/P helyszínen, a híd eltávolítását megkezdték.
19 óra 36 perc           V/3 a fát feldarálta, vonul Csobánka, Sport u-ba
19 óra 43 perc           E/25 jelenti, teljes útlezárás mellett folyik a híd eltávolítása
20 óra 10 perc           Jelzés érkezett, miszerint a Pomáz, Ady E. u-ban ELMÜS kocsi elakadt.
P/1 vonult.
20 óra 16 perc           P/1 a helyszínen felderít
20 óra 20 perc           P/24 visszajelzett, hogy a jelzett helyen egy Renault T. árokba csúszott, beavatkozás nem volt. P/24 erőgépet kér a helyszínre.
21 óra 24 perc           E/25 jelenti, 8/Daru nem tudta kiemelni a hidat. Holnap a Polgármesteri Hiv. intézkedik. Két db korlátot emeltek ki.
21 óra 56 perc           E/25 jelenti, a jelzett helyen az egyik korlátot kiemelték, 8/Daru visszaszerelés után vonul Szentendrére.
22 óra 58 perc           P/1, P/2 állomáshelyén
23 óra 58 perc           V/3 bevonul állomáshelyére
01 óra 11 perc           V4-es bevonul állomáshelyére
02 óra 05 perc           P/t állomáshelyén

JEGYZŐKÖNYV A VÁROSI VÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL

Felvéve: Pomáz Nagyközség Önkormányzatának tanácstermében 1999. Június 22-én a Védelmi Bizottság rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: Köszöntöm a megjelenteket, Kulin Imre polgármester úr még nincs itt, a rendkívüli helyzetre való tekintettel a faluban van, de perceken belül megérkezik.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Kozák Ilona előadót, a Polgármesteri Hivatal dolgozóját.
Felkérem a Védelmi Bizottság elnökét, Miakich Gábor urat, vezesse fel a mostani helyzetet.
Miakich Gábor védelmi bizottság elnöke: intézkedtem a homok folyamatos áthordására Pócsmegyerről, ezt a műveletet két KAMAZ teherautó végzi, pluszban rendeltem 5000 db zsákot. A homok depó is rendelkezésre áll.
Javaslom, minden jelenlévő ismertesse a kialakult helyzetet.
Havelka József polgármester, Pilisszentkereszt: két fő patak meder van nálunk. Az egyik a Dera patak, mely Csobánkán, Pomázon keresztül Szentendrénél megy be a Dunába. A Dera patakot táplálja Kovácsi patak, ami Dobogókő irányából jön és hozza a vizet.
A település utcáján 7 óra 30 perckor fél méteres víz hömpölygött, és egy óra alatt másfél métert is mértünk. Erre egyszerűen nem lehet felkészülni.
Úgy gondolom, hogy a térségnek kérni kell a Kormánytól,  – az élő vizek állami tulajdonúak – hogy központi alapból a Dera patak kitakarítása történjen meg.
Az erdőben különböző hordalékfogókat kell kiépíteni, a belterületi patakokon szakembereknek kell meghatározni, hogy milyen típusú, formájú hidat kell építeni.
Nálunk nagyon jelentős, komoly hidakat mosott el a víz. Tény, hogy Pilisszentkereszt viszonylag szerencsés, mert kikerüli a két patak.
Azt mondom, hogy összességében maximum 15-20 ház kerülhet veszélybe, ha ettől nagyobb lesz a víz emelkedése.
A csatornarendszerünket annyira megtörte az esővíz, hogy emelkednek felfelé a csatornaszemek, fekáliával együtt jön ki, ez már ÁNTSZ szempontból is komoly gondot jelent.
Igen fontos a patakok tisztán tartása.
Ezért javaslom, a belterületi szakaszon a patakmedrek egységes kiépítését, ezzel biztosítanánk a nyugodt vízelvezetést.
A külterületeken meg kell nézni, hogy a védfalak, kotrás hol szükséges, hol kell építeni, ami megmenti a szántóföldeket.
Jelenleg 4 hidat elmosott a víz, sok fát kidöntött, kb. 20-50 db több éves fát ki kell vágni. Ez speciális munka, szakembert kérek hozzá.
A többi problémával meg tudunk birkózni. Jelenleg a víz erősebb, az úttesten 30 cm-es a víz.
A Nagykovácsi és Csikóvár közötti területen 600 m-en igen nagy hordalék van az úton. A 11-es úton  a Parkerdő nem gondoskodik a víz elvezetéséről, balesetveszély áll fenn.
Török István polgármester, Csobánka: az említett patak nálunk 2.5 km-en keresztül kanyarog, Margitligetnél pedig a Kiskovácsi patak. Jelenleg a Csikóvár aljáról az összes víz az elágazásnál, a főúton keresztül folyik le.
A házak bejáratát 1.5 m magasan homokzsákkal elzártuk. A víz 1-1.5 órán át hömpölygött.
A víz igen sok nagy tárgyat, eldobált kocsiszekrényeket, hűtőgépeket hozott magával.
A kőhidak közül kettőt elmosott a víz, valamint a főúton átmenő kőhíd valószínűleg megroggyant.
Egyetértek a hosszú távú  megelőző munkálatokkal, ez több száz millió forintba fog kerülni az összes községnek, de most operatív feladatokat kell csinálni holnapra, holnap utánra.
A patak tele van darabos hordalékkal, végig Csobánkán keresztül, azt kell sürgősen, két nap alatt valahogy kitisztítani.
Településünkön a víz 50-55 házat érintett a patak jobb és bal partján végig.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka: 1937 óta ilyen árvíz nem volt a területen, nagy probléma előtt állunk, hiszen a meteorológia jelzése szerint az időjárás vonatkozásában változás nem várható erre a hétre.
Pilisszentkereszten ill. Csobánkán csapadékként leesett víz nálunk jelent meg a patakban. Reggel öt óra körül kaptuk az első  jelzést. Pomáz és Budakalász közötti részt öntötte el pillanatok alatt a víz. Ekkor ellenőriztem a patakmedert, a víz vészesen emelkedett. Ekkor kértük a Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulat segítségét, hiszen az ő feladatuk a patak rendbetétele. Kértük a patak gátőrzését és a hordalék torlódásának megakadályozását. Ahogy pénteken nem kaptunk segítséget, most sem kaptunk. Közölték, hogy sem emberük, sem technikájuk nincs erre a feladatra.
Pomáz-Szentendre között, a susnyári részen szintén elárasztott a víz mindent, lakóházak kerültek víz alá. Készült egy térkép, melyen kék színnel látható a legkritikusabb település rész. Házak kerültek víz alá, személyeket kellett kiköltöztetni, szintén elzártuk a területet. A Pataksor utcában a lakóházakban 1-1.5 m magasan áll a víz, a kertek is víz alatt vannak.
A tűzoltók elsősorban az életmentést, kiköltöztetést ill. az állatok mentését végezték és végzik el.
Sajnos borzasztó nagy közönnyel találkoztunk, mert amikor ez az egész esemény elkezdődött és még elég sok minden menthető lett volna, az emberek igazából nem indultak értékeik mentésére.
Amikor már az ablakpárkányon volt a víz, akkor kezdtek kapkodni és homokzsákokat követelni a Polgármesteri Hivataltól.
A kialakult helyzet visszavezethető a hegyekben megszüntetett természetes vízelvezetőkre. A nagy esőzések, melyek a hegyekben történtek a mélyutakon, illetve vízmosásokon át vezetődtek le. Hozzáteszem, hogy ha a patakmeder ki van tisztítva, ezt a nagy mennyiségű vizet akkor sem tudta volna elnyelni.
A legkritikusabb helyzet a Diófa utca és a Szelistye környékén alakult ki. A legveszélyesebb pont a Tiszolczy- telepnél, a Szentendre és Pomáz közötti területen alakult ki. Az egész telepet elöntötte a víz.
Tűzoltóságunk reggel 5 órakor kezdett el szivattyúzni, gondoltuk ez segíteni fog, de miután a szomszéd községekből igen nagy mértékben érkezett a víz, a szivattyúzást felfüggesztettük.
Elsősorban az élet, vagyonmentést végezzük. Sok helyen a patak 40-50 m szélesre duzzadt meg.
Úgy tudunk védekezni, hogy több helyen az utat átvágtuk, a természetes víz elvezetést próbáltuk biztosítani (a susnyári részen, a szeméttelep felé vezető út).
Intézkedtünk, hogy egy faipari cég építsen egy ideiglenes fahidat, hogy a közlekedés valamilyen módon biztosítva legyen.
Átvágtuk az utat Pomáz és Szentendre között, az Erkel F. utcánál, ideiglenes vízelvezetőt alakítottunk ki. Jelen pillanatban két munkagép dolgozik a helyszínen, erősítést végzünk az Ipartelepen, hogy ha még egy áradást kapunk a patak átvágásával megpróbáljuk a vizet elvezetni. Nagyon kritikus a helyzet, mert itt található a 120 KV-os transzformátorház, illetve Szentendre felé a bevásárló központ. A gát átvágásával ezek veszélybe kerülhetnek.
Meg kell jegyeznem, hogy Pomázon és környékén lévő homokkal és zsákokkal rendelkező vállalkozó cégek mozgósítva lettek, sajnos ezekkel a zsákokkal az áradást nem tudtuk meggátolni. Jelenleg mintegy 1000 zsák van úton a budapesti Hengermalomból.
Több olyan kérésünk volt a megyei polgárvédelem felé, hogy legyenek segítségünkre, mivel a rendőrség az útelzárásban technikai okok miatt nem tudott intézkedni. Annyi segítséget kaptunk, hogy címet adtak a zsákok beszerzésére vonatkozóan. Jobb lett volna ha ezek a feladatok nem helyben csapódnak le, hanem megyei szinten történik intézkedés, hogy a zsákok kiszállítása történjen meg. Ez azért is jó lett volna, mert az erre beállított emberi erőket el kellet vonni a vízelhárítástól.
Bízom benne, hogy kezd visszahúzódni a víz.
Több lakóház kitelepítése megtörtént, a médiának folyamatos tájékoztatást adunk: Pomázt nem lehet megközelíteni, az utak el vannak zárva.
Kértünk segítséget különböző szolgáltató szervektől az utak átvágásával kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy kábel ne sérüljön. Segítséget kértünk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól, az árvízvédelmi főmérnökségtől. Azt a választ kaptuk, hogy térítés ellenében zsákot, szivattyút tudnak biztosítani.
Havelka József polgármester, Pilisszentkereszt: még nincs apadás, most is ugyan az a szint, mint korábban.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke: Több házat elöntött a víz, az utat teljesen elmosta.
A Kossuth L. utcán, a belvárosban is víz volt. A károkat és a helyreállítás költségeit még nem tudjuk felmérni. Valamennyit apadt az ár. Készenlétben leszünk, talán a 7000 db zsák is megérkezik, mire itt végzünk.
A KDVT-t, a víz elfolyások kezelését mindenképpen kiemelném.
Schuszter polgármester úr Tahitótfaluból és Hadházy Sándor polgármester úr szintén nem tudott megjelenni.
Török István polgármester, Csobánka: hol voltak a rendőrök?
Dr. Kulin Sándor alpolgármester, Budakalász: egy-két utcában van víz, nincs katasztrófa helyzet.
Ujvári Pál polgármester, Kisoroszi: A vízgyűjtő árkok tele vannak, túl nagy baj nincs.
Zsigmond Dániel polgármester, Pócsmegyer: a legtöbb út járhatatlan, 1-1.5 m átfolyások vannak.
Szilágyi Lajos polgármester, Szigetmonostor: 10 ház van veszélyben, egy kölcsön szivattyúval meg tudnánk menteni a házakat. Csak egy szivattyúnk van.
Simon György alpolgármester, Leányfalu: a 11-es úti átereszek nem bírják, hömpölyög a víz a főutakon, a vízelvezetés után tudunk a károkról többet mondani.
Komáromi Károly PV alezredes: Visegrádon a Mátyás K. utat teljes egészében le kellett zárni. Az Apát úti patak megáradt, két méter magas a víz. A Mátyás K.u -ban eltört a gázvezeték, melynek megtörtént a helyreállítása. A temetői rész van még veszélyeztetve. Dömösön, üdülőterületen a víz alámosta az utat. Belterületen a Zách Klára utcában a támfal megrepedt, várható a ledőlés, leszakadás. A Salamon utcában az utat hordalékkal hordta tele a víz. Az Apát patak fölötti részen a villanypóznák kidőltek. Kitelepíteni nem kellett.
Juhászi Attila tűzoltó alezredes, Szentendrei Tűzoltóság: a fahidat átmosta a víz, homokzsákokat töltöttünk meg, 9 órakor a teljes állományt behívtuk, 45 fő van készenlétben a tűzoltóságon. Visegrádon életmentést hajtottunk végre. A hegyoldalnál támfal dőléséről kaptunk jelzést, de szerencsére életveszély nincs. Jelenleg vízszívatás folyik az Egres utcában és más utcákban is. Három db fecskendőt kértünk a kiképző központtól, Óbudáról hozták ki. Szigetmonostor, Csobánka kért egy-egyet. Jelenleg két szivattyúnk van, de meg kell várni az ár levonulását.
Fa kidőlések: még ma motoros fűrészt kell vásárolni, legalább 2 darabot, hogy dolgozni tudjunk.
Elszállásolni 26 főt kell, erre kérek majd segítséget. Dunabogdányban 40 cm víz van az úton a TÜZÉP-től a hídig. Munkagéppel meg kell bontani a támfalat, hogy elfollyon a víz.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke: a Honvédelmi Minisztériumtól hívtak, mindenki mérje fel milyen segítséget kér, 16 óráig jeleznem kell. Kérek visszajelzést.
Homok lerakatot jelölünk ki, ugyan azok a kocsik fogják hordani a homokot mint eddig.
Török István polgármester, Csobánka: 60 cm-t pillanatok alatt apadt nálunk a víz. Terepjáróra lenne szükségünk, ami a község egyik végéből át tud menni a másikba a vízfolyásokon.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: Mindenléppen kérünk homokot, és 2000 db zsákot.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke: 5000 db zsákot hozattam.
Havelka József polgármester, Pilisszentkereszt: kérek 500 db zsákot, a sport öltöző melletti hely a depó helye.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: nagyon fontos a patakmeder éjszakai megvilágítása, figyelése. A honvédségnek kellene szólni, folyamőrökre lenne szükség, akikkel rádiókapcsolatban lehetnénk.
Kérem Pilisszentkereszt jelezze, ha rosszabbodik a helyzet.
Havelka József polgármester, Pilisszentkereszt: legyen egy központi hely és mindenki adja meg mobil telefon készülékének számát, hogy a tájékoztatás folyamatos legyen.
Dr. Homor Zsuzsa tisztiorvos, ÁNTSZ szentendrei intézetének vezetője: ivóvízzel kapcsolatban merült fel probléma?
Havelka József polgármester, Pilisszentkereszt: a víz magasság 5-50 cm között van az utcákon, a Kossuth L. u-ban a legkritikusabb a helyzet, de említhetném a Forrás utcát is. Feljön a fekáliával fertőzött víz, az ivóvíz erősen klórozott.
Dr. Homor Zsuzsa tisztiorvos, ÁNTSZ szentendrei intézetének vezetője: utoló információim szerint nincs a forrásból ivóvíz ellátás a településre, de ezt megkérdezem a Vízművektől. Valószínűleg már klórozzák a vizet egy kicsit. Azt kérem, legyen felhívva a lakosság figyelme a fokozott tisztálkodásra, fertőtlenítőszeres kézmosásra.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: Pomázon az egész Tiszolczy telep víz alatt van.
Havelka József polgármester, Pilisszentkereszt: veszélyes fakivágásoknál segítségre lesz szükségem.
Komáromi Károly PV. alezredes: a védelmi bizottság ülésén Miakich Gábor polgármester úr, a megyei közgyűlés elnöke tájékoztatást kapott a jelenlegi helyzetről. Bármilyen jelentés Szentendrén keresztül történjen. A megyével kapcsolatban vagyunk, a váci körzetben, Kemence községben helikopteres mentést kellett végrehajtani. Kérem, bármilyen probléma merül fel, jelezzék felénk. Úgy érzem, együttműködéssel megoldhatjuk a felmerülő problémákat.
Kovács Zoltán rendőr alezredes, Szentendre Rendőrkapitányság: Az összes létező élő erő és technika kint van egészen Budapest határánál. Kérek vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok hány esetben kértek segítséget, egyetlen helyről történt ilyen. Ha segítség kell, kérem szóljanak.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka: mi kértünk segítséget a szentendrei rendőrségtől, nem kaptunk. Ezért kerestem a megyei PV  parancsnokságot, hogy segítsen.
Kovács Zoltán rendőr alezredes, Szentendre Rendőrkapitányság: igen sok vállalkozó agresszív viselkedést tanusított velünk szemben. Azt mondhatom, hogy 12 órától nem lehet probléma.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben katasztrófa területként kell kezelni ezt a területet. Ezt azonban állami embernek kell kimondania, az kevés, hogy ez a bizottság kimondja.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke: kezdeményezni fogjuk.
Török István polgármester, Csobánka: az összes belterületi út ami nem aszfaltos, az mind járhatatlan.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke: a Pilis Parkerdőt a KDVT-t az utak kezelőit be kell vonni a munkálatokba.
Dr.Homor Zsuzsa tisztiorvos, ÁNTSZ szentendrei intézetének vezetője: el fogom faxolni, hogy közegészségügyi szempontból mi a teendő. Pomázon hány lakó lett kitelepítve?
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka: nem tudok pontos adatot, de kb. 30 lakás kiköltöztetése lett elkezdve. A tisztálkodási feltételek adottak, pontos adatot az árvíz lezajlása után tudok adni.
Komáromi Károly PV alezredes: ha nagyobb kitelepítést kell végezni, akkor felveszem a kapcsolatot a VOLÁN vezetőivel. Erre vonatkozóan kérek majd jelzést.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke:  ha probléma van és segítség kell, kérem jelezzék, tartsuk a kapcsolatot.
Dr. Homor Zsuzsa tisztiorvos: az orvosi ellátás az elzárt területen mindenhol biztosítva lesz? Az ügyeletre gondolok.
Komáromi Károly PV alezredes: Budapest, Váci út 158. Sz. alatt 20,-Ft/db. áron lehet zsákot vásárolni.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke: a homokbánya 18 óráig biztosan tart ügyeletet.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: Pilisszentkereszttől Pomázig bezárólag igen nagy vízszivattyúzásra lesz szükség. Honnan lehet szivattyúkat kérni? Nagy teljesítményű szivattyúk kellenek.
Komáromi Károly PV alezredes: jelezni fogom a problémát, megkérdezem.
Juhászi Attila tűzoltó alezredes, Szentendrei Tűzoltóság: a tűzoltóságnak nincs, meg kellene vásárolni a nagyteljesítményű szivattyúkat, igen nagy szükség lenne rájuk, a területi adottságok miatt is.
Dr. Homor Zsuzsa tisztiorvos, ÁNTSZ szentendrei intézetének vezetője: akár orvosi, gyógyszer, szennyvíz kapcsán felmerül valamilyen gond, probléma, kérem jelezzék, szívesen állok rendelkezésre.
Kovács Zoltán rendőr alezredes, Szentendre Rendőrkapitányság: intézkedtem, hogy minden polgármesternél a saját körzeti megbízottja jelentkezzen. A pomázi őrs állományát ma éjszakára egyberendeljük. Rajtam keresztül rendelkezésre áll az összes erő.  A szentendrei rendőrkapitányságon megerősítettük az ügyeletet.
Leidinger István Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: árvíz utáni fertőtlenítő rendszer egy központi deponálású rendszer lesz?
Dr. Homor Zsuzsa tisztiorvos: a DMRV biztosítja a rendszert, mi szakmai segítséget tudunk nyújtani. Intézkedni tudok a Vízművek felé. A Védelmi Bizottság megrendelheti a fertőtlenítőszert.
Török István polgármester, Csobánka: nálunk nincs körzeti megbízott, lehetne egy főt biztosítani?
Kovács Zoltán rendőralezredes, Szentendre Rendőrkapitányság: utánanézek, milyen rendőri erőt tudok biztosítani, kis türelmet kérek.
Miakich Gábor Szentendre város védelmi bizottságának elnöke bezárja a Védelmi Bizottság ülését.
Kmf.
Miakich Gábor
Szentendre város védelmi bizottságának elnöke
sk

POLGÁRI VÉDELMI PARANCSNOKSÁGRA KÜLDÖTT JELENTÉSEK

JELENTÉS 1999. JÚNIUS 22. ÉJSZAKAI ESEMÉNYEK

Jelentem, hogy az 1999. Június 22-23-án éjszaka különös esemény nem történt. A víz szintje minden helyen visszatért a medrébe. A honvédségtől kirendelt őrök az éjszaka folyamán rendkívüli eseményt nem jelentettek.
Az egységek a szivattyúzást 0 óra 52 perckor befejezték az Erkel Ferenc utcai területen, bevonultak állomáshelyükre.
A Helyi Védelmi Bizottság a készenlétet és az ügyeleti szolgálatot 20 órakor befejezte, 20 órától az ügyeleti feladatokat a tűzoltóság hírközpontja látta el.
Az éjszaka folyamán többszőr eleredt az eső és erős szél fújt.

Pomáz, 1999. Július 23.

Banadics Szabolcs
hiradóügyeletes
ÜTI

JELENTÉS AZ 1999. JÚNIUS 23. NAPPALI ESEMÉNYEKRŐL

A patak mindenhol visszatért a medrébe, a csapadék elállt. A fő feladat a kárelhárítás területén a víz kiszivattyúzása az elöntött garázsokból, pincéből. A munkára 18 fő önkéntes tűzoltó lett berendelve a pomázi tűzoltóság állományából és három gépjárműfecskendővel, valamint 3 zagyszivattyúval a szivattyúzást folytatta. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság segítségnyújtásra a területre küldött két fővárosi tűzoltóegységet szivattyúval.
A szivattyúzott területek: Diófa utca, Gábor Áron utca, Kuruc utca, Somogyi-Bacsó utca, Kálmán Imre utca, Erkel Ferenc utca, Bartók Béla utca, Susnyár dűlő, Sashegyi Sándor utca, Pataksor utca.
Az állomány étel és ital ellátásáról gondoskodtunk.
A Susnyárban a felbontott út részleges helyreállítása munkagépek segítségével megtörtént, a patakmeder további kialakítása, kitisztítása szintén megtörtént.
A Bajcsy-Zsilinszky utcában csőtörés történt, a DMRV a hiba elhárításáról intézkedett, valamint az ivóvíz ellátását vízszállítóval biztosítottuk. Az esetet jelentettük az ÁNTSZ fele, mivel a vízhiány elárasztott területeket is érintett.
Az ÁNTSZ járványügyi szempontból szemlét tartott az elárasztott területeken, több személy beoltatását kezdeményezte.
A polgármesteri hivatal műszaki és építésügyi csoportja az elárasztott területeken a kárfelméréseket elkezdte mind a magán, mind a közterületi részeken.
A területen a szemlét tartott a terület országgyűlési képviselője, valamint a védelmi bizottság elnöke.
Az egységek a víz szivattyúzását jelen időben még folytatják.

Pomáz, 1999. Június 23. 17.25.

Leidinger István
tűzoltóparancsnok
sk

JELENTÉS AZ 1999. JÚNIUS 22-ÉN TÖRTÉNT  ÁRVÍZELHÁRÍTÁSI MUNKÁKRÓL

Résztvevő erő-eszköz

szervezet létszám felszerelés feladata
Tűzoltóság Pomáz 19 fő önkéntes tűzoltó 3gépjárműfecsken-dő

1 db zagyszivattyú

5 db telefon

5 db URH rádió

50 db B tömlő

6 db mentőkötél

10 db világító eszköz

csáklya, kapacs és egyéb kéziszerszámok

hírözponti feladatok

vízszivattyúzás,

kitelepítés

ellenőrző és jelentő szolgálat

élet, állat, tárgymentés

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2085 Pilisvörösvár

Bajcsy-Zsilinszky tér 1.

Kovács Zsolt elnök

 

8 fő önkéntes tűzoltó 2  gépjárműfecskendő

1 db szivattyú

1 db motorosfűrész

3 db URH rádió

vízszivattyúzás,

kidőlt fák eltávolítása

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pilisborosjenő

Kucsera László elnök

4 fő önkéntes tűzoltó 1 gépjárműfecskendő

kéziszerszámok

2 db URH rádió

víztorlaszok megszüntetése

vízszivattyúzás

Fővárosi Tűzoltóság

1081 Budapest

Dologház u. 1.

Dr Száray Zoltán dandártábornok, parancsnok

III. kerületi

IV. kerületi

XIV.kerületi

I-II-XII. kerületi

XIX.kerületi

XXII. kerületi

 

vízszivattyúzás
Tűzvédelmi Mérnöki Iroda

2013.Pomáz, Kosztolányi u. 1.

 

4 fő 1 gépjármű

1 mobil telefon

koordináció és futárszolgálat
Pilis Security Kft

Rásonyi Viktor ügyvezető

2085. Pilisvörösvár

 

 

2 fő 1 gépjármű

1 URH rádió

étel és ital ellátás
Bola Kft

Bodó Lajos

2013.Pomáz

Ybl Miklós u.2.

10 fő 3 tehergépkocsi

3 földmunkagép

1 szivattyú

3 mobil telefon

kéziszerszámok

földmunka

homok, zsák kihordás

vízszivattyúzás

 

Metzger Trió Kft 3 fő 2 db tehergépkocsi

2 db munagép

földmunka

homok és zsák hordás

Nagy Péter 2 fő 1 tehergépkocsi homok szállítás
Márk-Team Kft 2 fő 1 tehergépkocsi homokszállítás
Juhász Gábor 1 fő 1 földmunkagép árokásás
Vaiser Zsigmond 1 fő 1 kisbusz zsák beszerzés
Erdélyi Sándor 1 fő 1 kisbusz zsák beszerzés

kiköltöztetés

Polgármesteri Hivatal 16 fő 1 kisbusz

1 szgk

Helyi Védelmi Bizottság,

kiköltöztetés

helyszíni operatív intézkedések

KPM 6 fő 2 db tehergépjármű

1 földmunakgép

fordalom elterelés

1111. út letisztítása

Rendőrség 4 fő 2 gépkocsi útlezárás
Honvédség 4 fő 2 tehergépkocsi patakmeder ellenőrzés
Napsugár Pékság 1 fő 1 tehergépkocsi kb 1200 zsák szállítása
Kalács Kft

Hörömpöli László

1 fő 1 tehergépkocsi kb 1200 zsák szállítása
Leidinger Gyuláné

2013. Pomáz, Diófa u.25.

150 zsák biztosítása
CKÖ 50 fő kéziszerszám munkaerő szervezése
3.sz. Ált. Iskola 1 fő Befogadó hely
Anna Fitnes Szalon 1 fő Befogadó hely
Lakosság kb 200 fő homokzsák töltés, elhelyezés
ELMÜ 5 fő 2 gépkocsi áramtalanítás
KDVT 1 db szivattyú szivattyúzás
DMRV 3 fő 1 gépkocsi zsák biztosítása

Pomáz, 1999. Június 23.

              Kulin Imre                                                 Dr Czink József

polgármester                                                   jegyző

JELENTÉS AZ 1999. JÚNIUS 24. NAPPALI ESEMÉNYEKRŐL

A nap folyamán a tűzoltóság a víz szivattyúzását végezte az elöntött területek pincéiből. Megkezdődtek a fertőtlenítési munkálatok, valamint folyamatosan haladnak a károk felmérése.
A lakosság azon része, mely az elöntött területeken lakik tífusz elleni védőoltást kapott. Az oltást a házi orvosok végezték.
Az elöntött területekre az önkormányzat a VSZ Rt-vel szemetes konténereket vitetett ki, a konténerek ürítése, cseréje folyamatosan történik.
Bejelentés érkezett az Erkel Ferenc utca 7. Sz. társasház garázsában elhelyezett gázolaj tartály megsérült, a gázolaj a többi garázst, közlekedőket és a lakóház környezetét elöntötte, a gázolajat a falak beszívták. Az esetet jelentettük a KDV-i Környezetvédelmi Igazgatóságnak, de önkormányzati hatáskörbe utalták a kárelhárítást.
A Pataksor utcában a 8. Sz. lakóház egyik fala kidőlt, a 3. Sz. lakóház pincéje beszkadt, fala kidőlt. A Somogyi-Bacsó utca 16-ból jelentettek a lakók lakóház káros süllyedését, a műszaki csoport jelen pillanatban a területen tartózkodik még és a károk felmérésén dolgozik.
Az útfelbontások helyreállítása megtörtént.
A közterületek fertőtlenítésére a Munkaterápiás Intézet egy traktort és egy permetező gépet, valamint a permetlékeverőt biztosította, így a közterületek fertőtlenítése 20%-os mésztej oldattal megtörtént.
A lakosság részére az elárasztott területre lakásonként egy zsák meszet biztosított az önkormányzat, valamint tájékoztatót készítettünk az ingatlanok fertőtlenítésének elvégzése céljából. A mész és a tájékoztatás kihordása jelenleg még folyik.
A károsodott épületek helyreállítása megkezdődött.
A helyi kábel tv és a regionális rádiók a lakosság tájékoztatását folyamatosan végzi.

Pomáz, 1999. Június 24. 19.00.

Leidinger István
tűzoltóparancsnok
sk

Szám: /1999.

Pest Megyei Tűzoltó Parancsnokság
Horváth Árpád tűzoltó ezredes Úr
Budapest
Építész u.4-6.
1116

Tisztelt Ezredes Úr!

Jelentem, hogy az 1999. Június 15-28-ig terjedő időszakban működési területünk három települését (Pilisszentkeresztet, Csobánkát és Pomázt) a településeken átfolyó Dera patak áradása miatt árvíz öntötte el.

1.  A beavatkozások során meghibásodott, illetve az elhárítás érdekében vásárolt eszközök és azok értéke:

 

Meghibásodott eszközök:

 

s.szám megnevezés meghibásodás leírása várható jav. költség
1. Robin szivattyú szivattyúház törés 50-60000
2. 2 db mentőkötél szakadás, ill. kiszállasodás nem javítható
3. 6 db „B” nyomótömlő szakadás, kapocs sérülés 3 db javítható kb 10.000 Ft

3 db nem javítható

4. vízborotva elektromos meghibásodás kb 20.000 Ft

Beszerzett felszerelések:

s.szám megnevezés beszerzési ár
5. 1300 l/p zagyszivattyú 360.000
6. 10 db B nyomótömlő 243.750
7. 4 db mentőkötél  75.000
8. 2 db lámpa 75.000
9. 20 pár acélbetétes gumicsizma 162.500
10. 2 pár halászcsizma 16.675
11. 2 pár halász csizmanadrág 27.530

 

A beavatkozás érdekében a rendkívüli szolgálatba berendelt állomány

létszám és az eltöltött órák száma:   (óra/fő)

junius 18.        14 fő               13 óra
június 19.          7 fő               24 óra
június 22.        19 fő               24 óra
június 23.        18 fő               24 óra
június 24.        14 fő               24 óra
június 25.        10 fő               24 óra
június 26.          6 fő               24 óra
június 27.          4 fő               24 óra
92 fő            181 óra

A tűzoltóság költségvetésében nem szereplő rendkívüli kiadások megnevezése és összege:

A költségvetésben egyik tétel sem szerepel

Megmentett személyek száma:

1 fő elhalálozott
3 fő mentősöknek átadva
120 fő kitelepítése, elhelyezése

A hasonló események elkerülése érdekében teendő intézkedésekre javaslatok:

Egyéb észrevételek az eseményekkel kapcsolatban:

Az egyetlen azonnali reagálású szervezett erő a mentési munkálatok során a működési területen a tűzoltóság volt.

Tisztelettel:

Leidinger István
tűzoltóparancsnok

Jelentés Pomáz nagyközségben a Dera patak áradása miatt keletkezett közvetlen károk becsült értéke:

83 millió forint

A beavatkozások során a mentett értékek nagysága:

 • a védekezés miatt nem került víz alá a Diófa utca, Fűzfa utca (kb 60 lakóház)
 • Regionális tarnszformátorállomás megvédésre került: (leállása több milliárd forint kárt okozott volna az ELMÜ elmondása alapján)

Mentésben és kárelhárításban résztvevő erők és eszközök

folyamatosan jelentettük

Plusz munkaidő felhasználása

nincs adatunk

Javaslatok:

Dera patak teljes hosszának szabályozása,
Az árvízvédelmi szint újratervezése és a szabályozásnál kivitelezése
A regionális Transzformátor állomás árvízvédelme
Települések közötti értesítési és riasztási rendszer megszervezése
Lakosság riasztásának megszervezése
A település csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítása
Helyi Védelmi Bizottság újraszervezése, feladatok pontosítása
Megyei ügyeleteknél a feladatok pontosítása és operatív intézkedések megvalósítása

 1. június 29.

Leidinger István
tűzoltóparancsnok
sk

Beruházási csoport levele

KDDSZKVT.
2013Pomáz
Rákóczi út 74.

Tisztelt  Igazgató Úr !

Mellékelten megküldjük az előzetes kárfelmérést az 1999. június 18. és 22. közötti időszakban történt eseményeket követően.
Egyúttal tájékoztatjuk, hogy összességében 84 lakást érintett az árvíz, a kárfelmérés alapján kb. 83 mFt + ÁFA a becsült kár. A felmérések és a részletes kidolgozások folyamatban vannak.
Tájékoztatjuk, hogy a legnagyobb gondot a Dera patak medrének állapota, valamint a vízmennyiség- mely eső formájábna rövid időn belül lehullott- okozta. Fentieket tetézte, hogy a Kartália, Messelia, Kőhegy, valamint a Majdan Pole pomázi közigazgatási területén óriási mennyiségű csapadék hullott le. A már megáradt Dera patak fogadó így maximális szint felett terhelődött A Dera patak medrének rendezett területén is – lásd a Tiszolczi telep- a víz szintje elérte a védelmi gát tetőszintjét. A hidak alsó peremét meghaladó vízszint miatt a víz tórlódott és átbukott a hidon.
A domboldalakról lejövő utak teljes mértékben tönkrementek, a földutak vízvezető árokká alakultak teljes szélességben. Aszfaltozott útjainknak 30-40 %-ában a burkolatot felszakította. A Dera patak medrének legkritikusabb része a rendezetlen űrszelvény, az erőteljesen benmőtt meder és rézsűk, a víz lefolyásához szükséges terület hiánya( a magánterületek a patak széléig tartanak). Az árvíz időszak alatt a víz szintje a  Pataksor és a Tiszolczy telep Beethoven utcától számított területén meghaladva a part menti védelmi gát magasságát, átfolyt a teljes lakóövezeten. A Dera patak  a belterület alsó szakaszán  úgy határos  a mezőgazdasági területtel, hogy azt a mezőgazdasági területet nem lehet használni ideiglenes tározóként, pedig ez megmentette volna a Tiszolczi telepet feltételezés szerint, úgyanis a gát átvágásával a mezőgazdasági terület közepén megépített 120 kV-os trafó állomást veszélyeztette, melynek semmiféle árvízvédelmi gátja nincs megépítve. Ez ekatasztrófális következményekkel járhat abban az esetben , ha felkészületlenül éri egy áradás.
Véleményünk szerint helyenként szükség van a meder kotrására, a rézsűk letakarításáraa Tiszolczi telep oldalán a védőgátak szintrehozatalára, a hidak szintjének felülvizsgálatára, amennyiben a kotrás mértéke nem engedi meg a szelvény növelését és  szükséges a szelvény kiépítése a József Attila utca- Pataksor között.
A Susnyár patakkal kapcsolatosan szükséges a híd átépítése, valamint a meder kotrása . A domboldalakon lezúduló vizek megfogása érdekében szükséges a fogadóképesség kialakítása az Ady Endre utcában, a Hegyalja utcában, az Iskola- Bem utca- Damjanich utca magasságában, valamint a  Gyöngyvirág utca, Boglárka utca, Ibolya utca szakaszán.

Pomáz, 1999. július 1.
Tisztelettel:

                                                                                                           Mózes Károly

                                                                                                    beruházási csop. vez.

Kárfelmérés  a Pomáz nagyközség belterületén az 1999. június 18-22. közötti időszakban lehullott rendkívüli csapadék által okozott károkról

Útátvágás, gátépítés, Dera patak által elárasztott területek iszap összegyűjtése, felrakása és szállítása

Útátvágás helyreállítással

Castor és Caterpiller
4 óra                          11.300.-                                45.200.-

Szállítóeszköz
4 óra                          3.600.-                                   14.400.-

Úthelyreállítás
18 m2                        41.000.-                                738.000.-

KRESZ tábla, kihelyezés és forgalomirányítás
1 egység                    106.500.-                              106.500.-

Iszap gyűjtés, felrakás és szállítás
2.100 m3                   1.800.-                                   3.780.000.-

Gátépítés és helyreállítás ( az Ipartelepi út mellett)
1140 m3                    1.200.-                                   1.368.000.-

Helyreállítás
1.140 m3                   550.-                                      627.000.-
Többlet föld elszállítása
342 m3                      1.200.-                                   410.400.-


összesen:                              6.789.500.-
ÁFA 25 %                            1.697.375.-
mindösszesen                                  8.486.875.-

Kárfelmérés  a Pomáz nagyközség belterületén az 1999. június 18-22. közötti időszakban lehullott rendkívüli csapadék által okozott károkról

A kárelhárítással összefüggő kiadások

Vízszivattyúzás és mentés

a használt egységek javítása                                            90.000.-
szivattyúk és tartozékok vásárlása
melléklet szerint                                                                 960.455.-
beavatkozással összefüggő díjtételek
2054 óra                    400.-                                      821.600.-
szivattyúk üzemköltségei
240 óra                      780.-                                      187.200.-


            összesen                                                       2.059.255.-
                                               ÁFA 25 %                                                     514.814.-
                                               Mindösszesen                                             2.574.069.-

Homokzsákok , kihelyezés , begyűjtés, fertőtlenítés

zsák  4000 db                       65.-                                        260.000.-
homok 156 m3                     3.900.-                                   608.400.-
homokos kavics 185 m3    3.500.-                                   647.500.-
föld 160 m3                          1.400.-                                   224.000.-
beton bontás 21 m3            3.900.-                                     81.900.-
munkadíj töltés, ürítés, fertőtlenítés                               395.000.-


            összesen:                                                     2.216.800.-
                                               ÁFA 25 %                                                     554.200.-
                                               Mindösszesen:                                            2.771.000.-  

Fertőtlenítés az ÁNTSZ szakvéleménye szerint

mész + klórmész
102 q                         800.-                                        81.600.-
szállítás
55 m3                        1.800.-                                     99.000.-
rágcsálók elleni fertőtlenítés
mellékelt számla                                                                  69.600.-
munkadíj
48 óra                        600.-                                        28.800.-
gépi
12 óra                        3.800.-                                     45.600.-


                                                                                                                      324.600.-

                                                                                  ÁFA 25 %                  81.150.-

                                                                                  összesen                    405.750.-

Kárfelmérés  a Pomáz nagyközség belterületén az 1999. június 18-22. közötti időszakban lehullott rendkívüli csapadék által okozott károkról

Intézményekben keletkezett kár és elhárítása

 1. számú Általános iskola

hordalék felrakás és elszállítás
240 m3                                  1.800.-                                   432.000.-

Sashegyi Sándor Általános Iskola
beázás, bádogozás
14 m2                                    4.200.-                                     58.800.-
festés
300 m2                                  220.-                                        66.000.-

1 Óvoda
iszap eltávolítás
14 m3                                    1.800.-                                     25.200.-

3.Óvoda
iszap
10 m3                                    1.800.-                                     18.000.-

Orvosi rendelő
aknafedél
1 db                                       12.000.-                                12.000.-

Gyógyszertár pince
iszap
6 m3                                      1.800.-                                     10.800.-

Művelődési ház
iszap
37 m3                                    1.800.-                                     66.600.-

Faluház
iszap
19 m3                                    1.800.-                                     34.200.-


összesen:                              723.600.-

                                                                       ÁFA 25 %                            180.900.-

                                                                       MINDÖSSZESEN              904.500.-

Kárfelmérés  a Pomáz nagyközség belterületén az 1999. június 18-22. közötti időszakban lehullott rendkívüli csapadék által okozott károkról

Magán ingatlanokban keletkezett károk

Elsősegély nyújtásból eredő kiadások az 1. sz. melléklet szerint        696.500.-

és 2. melléklet                      1.045.000.-


            összesen:                              1.741.500.-

Épületben esett károk és biztosítással nem rendelkeznek

Szendi Istvánné                   Gábor Áron u.41.                                        2.500.-000.-

Bihari Károly                       Gábor Áron u. 45.                                          470.000.-

Magyar János                       Pataksor 8.                                                   3.400.000.-

Heszele Rudolf                    Pataksor 6.                                                   2.400.000.-

Szabó József                        Pataksor 3.                                                     460.000.-

Káldyné Fülöp Katalin       Somogyi Bacsó u.22.                                    320.000.-

Rezsnyik Gábor                   Somogyi Bacsó u.20.                                    250.000.-

Jónás Barnabás                    Pataksor 6.                                                     740.000.-

Strausz János                                   Pataksor 6.                                                     170.000.-

Kassai János                        Pataksor 2.                                                     320.000.-

és más  ingatlanokon esett kár összesen                                                1.000.000.-


            összesen:                                          12.030.000.-

            Mindösszesen:                                            13.771.500.-

Főösszesítő

1./ Önkormányzati kötelező feladathoz kapcsolódó, önkormánmyzati tulajdonban (út-híd kivételével) keletkezett kár helyreállítási költsége

-Dera patak meder szakaszának tisztítása                                          6.600.000.-
-Dera patak árvíz vízszint magasságig történő kiépítése              16.050.000.-
-Intézményekben keletkezett kár és elhárítás                                        223.600.-

————————————————————————————————

                                                           összesen:                                          23.373.600.-

                                                           ÁFA 25 %                                          5.843.400.-                                                                                                                       29.217.000.-

2./ Út-híd helyreállítás költségek

-Híd helyreállítás                                                                                        9.500.000.-

-Út helyreállítás                                                                                       17.303.000.-

                                                                                                          12.656.760.-

—————————————————————————————————-

                                                           össszesen:                                        29.950.760.-
                                                           ÁFA 25 %                                          7.489.940.-
                                                                                                                      37.449.700.-

3./ Önkormányzat árvíz- belvíz védekezésének költsége

– Vízszivattyúzás és mentés                                                                     2.059.255.-

-Homokzsák kihelyezés, begyűjtés, fertőtlenítés                               2.216.800.-

-Terület fertőtlenítés                                                                                    324.600.-

-Útátvágás , gátépítés és iszap eltávolítás                                            6.789.500.-

———————————————————————————————–

                                                           összesen:                                          11.390.155.-
                                                           ÁFA 25 %                                          2.847.539.-
                                                                                                                      14.237.694.-

4./ A lakhatás elemi feltételei megteremtésének költsége

                                                           összesen                                           13 .771.500.-

===========================================================

Pomáz Nagyközségben a  rendkívüli időjárás okozta károk

Mindösszesen :                                                                                          94.675.894.-
                                               ebből ÁFA                                                    16.180.879.-

Összesítő táblázat az 1999. júniusi rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítási költségeire beérkezett visz major kérelmekről

Sorszám Önkormányzat Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban ( út,híd kivétel.) keletkezett kár helyreáll. ktg. Út-híd helyreállítási ktg. Önkormányzat árvíz, belvíz védekezésének költsége A lakhatás elemi feltételeinek megteremtésé-nek költsége  Helyreállítási, védekezési költségek összesen

(3+4+5+6)

Károsult személyi tulajdonú lakóépületek száma Területfejlesztési Tanács által júliusi kárenyhítésre felhasznált  azonnali elnöki előleg összege Területfejlesztési Tanács rendelkezésére álló szabad keret Területfejlesztési Tanács támogatási javaslat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Pomáz Nagyközség Polgármesteri Hivatal  

29.217.000-

 

7.449.700.-

 

14.237.694.-

 

13.771.500.-

 

94.675.894.-

 

84

 

5.000.000.-

   

Pomáz, 1999. július 6.

Támogatási Kérelem vis maior pályázathoz

a Pomáz Nagyközség belterületén az 1999. június 18-22. közötti időszakban lehullott rendkívüli csapadék által okozott károk helyreállítására és a szükséges technikai feltételek biztosítására

Pest Megyei Területfejlesztési KHT.
            1052 Budapest
            Városház u.7.

Tisztelt Cím!

A nagyközségünket ért  természeti károk elhárítása érdekében támogatási kérelemmel fordulunk Önökhöz, melyhez tájékoztatjuk Önöket a káresemény bekövetkezésének részleteiről:
Az 1999. június 18-án kezdődő erőteljes záporok és zivatarok, továbbá az 1999. június 22-re virradó reggel és délelőtt lezúduló nagy mennyiségű záporok következtében Pomáz Nagyközség közigazgatási területén a csapadékvizek  lefolyása, elsődlegesen a domboldalakról  közterületekre lezúdulú  vízmennyiségek a domboldalak lábánál lévő ingatlanokat, később  a Dera patak szintjének növekedése folytán -az árvízvédelmi szintet jóval meghaladva-  a mélyebben fekvő területeket árasztották el, ahol lakóépületek és gazdasági épületek találhatók.
Az árvíz következtében  több lakóingatlan került víz alá, ezek kitelepítéséről kellett gondoskodni.  Az ingatlanokat körülvevőgazdasági épületek , kerítések és veteményes kertek teljes mértékben eliszapolódtak, vagy a víz elsodorta azokat.
A Sicambria  élővíz medre körül a nagymennyiségű  csapadékvíz lefolyását akadályozó területeken ingatlanok kerültek víz alá.  Nem élővíz, de vízelvezető árokként működik a Susnyár meder, mely a Kőhegy domboldalán és a környezetében lévő területen lezúduló esők következtében minden mértéket meghaladva a híd szintjéig telítődött, visszatorlódott és a híd feletti ingatlanokat elárasztotta. Itt gazdasági épületekben keletkezett tetemes anyagi kár és egy ember életét vesztette.
Fetiek következtében a Susnyár kiöntése miatt 10 gazdasági épülettel ellátott ingatlan érintett, a hegyről lezúduló vizek által 32 ingatlan , míg a Dera patak kiáradása miatt a Pataksor környékén 15 ingatlan érintett. A Diófa utca mögötti szakaszon 20 ingatlan , a Fűzfa utcai szakaszon 10 ingatlan károsult. A Gábor Áron utca szakaszán 30 ingatlant, a Kurucz utca alsó felén 7 ingatlant , a Huszár utcával párhuzamos szakaszon 10 ingatlant és a Tiszolczy telepen 111 ingatlant érintett úgy, hogy ezek közül 16 ingatlanon 4 családos társasház épült.
Ezen az alsó szakaszon  a híd gerenda alsó szintjének peremét meghaladó vízmennyiség már a Beethoven utca magasságában elöntötte a környező ingatlanokat. Itt ezen a szakaszon a Beethoven utcától a Bihari utca végéig a védelmi gát pereméig emelkedett a víz szintje, melyhez képest az ingatlanok területei helyenként alacsonyabb szinten helyezkednek el , főleg a társasházak szakaszán.
A védelem folyamán mindenhol a homokzsákos vízvédelmi rendszert alkalmaztuk, de szükségessé vált a szeméttelep felé vezető utat a Susnyár kiöntése miatt átvágni, valamint az 1112. számú Szentendrei utat az Erkel utca magasságában átvágni.
Az utóbbi átvágást megelőzően a víz, gáz és elektromos hálózatok tehermentesítése megtörtént ( vízszakaszolás, áramtalanítás és gázelzárás ) a Tiszolczy telep további veszélyeztetésének elkerülése érdekében, ahol helyenként a víz szintje 1,5 m-t is elért, de általában 70-80 cm-es erőteljes áramlású vízfolyás volt a kerteken, közterületeken keresztül.
A további kár elkerülése érdekében utolsó lehetőségként előkészületeket végeztünk a gát egy fontos pontjának átszakítására ésa  mögötte lévő mezőgazdasági terület elárasztására úgy, hogy az 1112. számú út mellett lévő 120 kV-os trafóállomást biztonságosan megvédjük. Az Ipartelepi út és az 1112 út oldalán védőgátat építettünk.
A terület elárasztására nem volt szükség, ugyanis az ár levonulása estére nyílvánvalóvá vált, tehát a gát átszakítását nem rendeltük el. A Budapesti Elektromos Művek RT. Üzemviteli Főosztályán Görbicz Gyula ügyvezetővel folytattunk tárgyalásokat, aki szerint  a trafótelep elárasztása a megyében több község és a megyén kívül is több község  ellátását veszélyeztette volna.

Mellékelten térképen is bemutatjuk vázlatosan a belvíz és árvíz által érintett területek nyomvonalait és határvonalait.

Pomáz, 1999. július 6.

Tisztelettel:

                                                                                                            Kulin Imre
                                                                                                          polgármester

Összesítő táblázat az 1999. júniusi rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítási költségeire beérkezett víz maior kérelmekről

Önkormányzat Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban ( út,híd kivétel.) keletkezett kár helyreáll. ktg. Út-híd helyreállítási ktg. Önkormányzat árvíz, belvíz védekezésének költsége A lakhatás elemi feltételeinek megteremtésé-nek költsége  Helyreállítási, védekezési költségek összesen

(3+4+5+6)

Károsult személyi tulajdonú lakóépületek száma Területfejlesztési Tanács által júliusi kárenyhítésre felhasznált  azonnali elnöki előleg összege

 

Területfejlesztési Tanács rendelkezésére álló szabad keret Területfejlesztési Tanács támogatási javaslat
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pomáz Nagyközség Polgármesteri Hivatal  

29.217.000-

 

37.449.700.-

 

14.237.694.-

 

13.771.500.-

 

94.675.894.-

 

84

 

5.000.000.-

   

Pomáz, 1999. július 6.

Melléklet az 1999. június 18-i és 22-i árvízkár elhárításával kapcsolatos munkákhoz

I.  ütemben szükséges, elvégzendő munkák

Dera patak és környéke

1./Longa híd elbontása
beton törmelék rézsűre felrakás
korláttal történő lezárása mindkét oldalon
2 pillér magasítás és a híd ideiglenes helyreállítása beton hídfők építésével (1,2 m -rel magasítva), csatlakozó járdák helyreállítása

2./ Gábor Áron u.- Goethe u. sarkán homok elszállítás
A Goethe utcával szemben lévő szakaszon a leszakadt part feltöltése úgy, hogy a patakmederbe legalább 50 cm mélyen 50 kg-nál súlyosabb kövekkel fel kell tölteni 1,0 m magasságban, majd földdel történő rézsűfeltöltés
A töltés során az elektromos kábel felfüggesztéséről gondoskodni kell
Ugyanitt 1 db fa kivágása a mederben elszállítással

3./Diófa utca- Schieszl köz árok tisztítás

4./ Vár utca – homok elszállítás, nagyobb kövek visszatöltése az út mellé, vízkimosások helyreállítása, hordalékelszállítás

5./ Buszforduló  hordalékelszállítás, a Horváth utcában a meglévő árkok tisztítása, zöldséges  melletti beszakadt áteresz átépítése, föld törmelék letakaríás, és a lakók által kirakott föld elszállítása

6./ Ady E. utca
Árokból történő földkiemelés ( Horváth u.-tól  Reszler Gábor kerítése előtt  és vele szemben is ) az áteresz kitakarításával együtt, padka letakarítása a járdáig. Ady E. u- Horváth u. sarok föld leszedés az út szintjére a  közkútig. A szemközti oldalon az elektromos oszlopig föld letúrva árok kialakítás a Horváth u. felé
Ady E. – vízmosás sarok föld egyengetés

7./ Ady Endre. u. – óvoda sarkán üveg, beton szemét elszállítás

8./ Beethoven u-Bihari u. híd homok elszállítás, hordalék elszállítás

9./ Bihari- Somogyi Bacsó u. híd maradványainak kiszedése4, híd elszállítása a Bihari u. végére, valamint az út helyreállítása

10./ Bihari u.- Kálmán Imre u híd járda helyreállítás, vízelvezetés helyreállítás, hídfő mögötti feltöltés, a Kálmán I. utca zúzottkő terítése az utolsó 4 ingatlan előtt, homok elhordás, a Bihari utcában a Kálmán Imre utcával szemben zúzottkő terítés

11./ Erkel u- Kodály u. homok elszállítás

12./ Bihari utca végén zúzottkő terítés ( Bogdányi)

13./Az 1112. sz. út Erkel utca felőli oldalán az árok tisztítása , szintezés szükséges , utána az átereszek fenékszintjéig takarítás.

14./ Ipartelepi út sarkán a sóder elszállítása és az út padkájának a letakarítása az út vízelvezetésének helyreállításával,  forgalmi jelzőoszlopok visszaállításával.

15./ Egres utca áteresz mellett aszfalt pótlás, főút padka helyreállítása,  az áteresz meghosszabbítása csővel a kihajtás biztosítása miatt, rács takarítása.

16./ Wróczi úton hordalék és többletföld elszállítása és padkarendezés a teljes belterületi szakaszon

17./ Radnóti- Damjanich, Kiss Ernő utca hordalék , többlet föld elszállítás és árokból földkiemelés

18./ Radnóti alsó felén padkarendezés és hordalék elszállítás, árok tisztítás a Czikó utca alsó felén

19/ Temető u. árok és átereszek tisztítása, földkiemelés a Watthay utcától a Szerb temetőig

20./ Tél utca-Ősz utca sarok burkolat helyreállítás

21./ Gréderrel történő útszintezés a Messelia út, Viola u., Liliom utcában a  Szőlőtelep utcától felfelé, Vécsey utcában

22./ A Szőlőtelep utca előtti Pagoda szakasz és a fogadó között az árok kibetonozása

23./ A Rákóczi út – Margaréta utca sarkán áteresz és lefolyó kitisztítása és helyreállítása, befogadó akna építése és a KDVT oldalán árokból többlet föld kiemelése .

24./ Aszfalt a Susnyár híd mögött a kiépített áteresz mindkét oldalán az áteresz fejének bebetonozása, aszfaltozása

25./ Rákóczi út- Vörösmarty u. sarkán aszfalt

26./Bejelentés alapján a lakosság által kirakott iszap elhordása

II. ütem az első ütem befejezése után

1./ Hajnal utca vízelvezetése nyíltárokban , telken át zártszelvényben , a Tavasz utca alatt átereszben , a Longa hídig nyíltároban

2./ Papmalom híd mederrendezés, boltív hézagolás, járófelület  a terv szerint

3./

-Dera hidak szintre emelése, Kálmán Imre utcával szemben lévő híd

-partvédelem a Beethoven utcától az Erkel utcáig feltöltéssel, átereszek   beépítésével

-a Huszár utca végén Hegyi Mária telke mögötti terület feltöltése , a felette lévő             kanyarulat átvágása a szabályozási terv szerint

-Vár utcai híd hídfők hézagolása, korlát festése

-telkek közötti árok takarítása (   Horváth u. – Sashegyi u. között )

-a Hegyalja utca- Plébánia utca gréderezése

 • Az Ipartelepi út végén a Magnetek előtti árok- átereszt tisztítás

  1. sz Általános Iskola udvarán hordalék eltakarítása

-Mátyás király utcában az óvoda mellett és az Arany János utca sarkán padka és áteresz rekonstrukció

-Orvosi rendelő előtt csatorna aknák helyreállítása

-Erkel utca vízelvezető árok kiépítés mindkét oldalon a lakosság   közreműködésével

Pomáz, 1999. június 28.


Bejegyzés dátuma:

Kategóriák:

,

Hozzászólások

2 hozzászólás a(z) “Volt egyszer egy árvíz Pomázon” bejegyzéshez

 1. Andrásné Murányi Borbála avatar
  Andrásné Murányi Borbála

  A tűzoltóparancsnok 1999-ben több javaslatot is megfogalmazott, hogy miket kellene megvalósítani. Magam is látom, hogy ezek közül több dolog azóta is hiányzik. (Pl. a település csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítása.)
  Vajon mi az, ami megvalósult ezekből a javaslatokból?

 2. Takács Pál avatar
  Takács Pál

  A kronológiát olvasva és nem utolsó sorban átélve a 99-es árvizet, nagyon jó volt felidézni az akkor történteket. Én akkor csak a szűk lakókörnyezetemben éltem meg az eseményeket, de így komplexen még nem találkoztam az anyaggal, ezt akár könyvben is fel lehetne dolgozni.
  A rövidítések mellé jó lett volna valami magyarázat, az a P/1 meg V/24 meg ilyenek, nem értem, hogy mit takarnak, bár néhányra rájöttem, hogy itt autókról és személyekről van szó.
  A napomat a következő bejegyzés aranyozta meg:
  „13 óra 50 perc Telefonáltak a titkárságra, hogy a lakosság igényelné, hogy az események a Pomáz TV-ben egyenes adásban követhetők legyenek. Leidinger úr valami csúnyát mondott.” – ettől könnybe lábadt a szemem, úgy röhögtem. Főleg a pörgős eseményeket olvasva, magam elé képzeltem a szituációt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük