Pomázi Cseresznye a pomáziak és a turisták kiskátéja

Haladéktalan zászlócserét ír elő a jogszabály is

rongyos_zaszlo
Frissítve 2016.09.26.
Az alábbiakban a levélváltásom olvasható a jegyzővel annak érdekében, hogy az Árpád-szobornál lévő, cafatokra tépett zászlót cseréltesse le a hivatal.

 

 A testületi ülésen a zászlócsere költségeivel kapcsolatban nagyon magas összegek hangzottak el, ezért a kérésem előterjesztése előtt szerettem volna megtudni,hogy ez milyen költséget jelent valójában. Az adatokból kiderült, hogy nincs szó vállalhatatlanul magas kiadásról. A zászlócsere tehát nem pénz, hanem elhatározás kérdése.


Tisztelt Jegyző Asszony

Kérem, hogy az Árpád-szobor mellett lévő zászlók cseréjével kapcsolatos költségekről szíveskedjék írásos felvilágosítást adni.Kérem továbbá, hogy a zászlók cseréjével megbízott vállalkozóval kötött szerződést közérdekű információszolgáltatás keretében megküldeni szíveskedjék.
Pomáz, 2016. augusztus 31.
Üdvözlöm:
Hardi Péter
képviselő

Tisztelt képviselő úr !

Csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó dokumentumokat. A zászlók nemcsak az Árpád szobornál kerültek elhelyezésre hanem a Klissza dombon és a Petőfi pihenőnél levő emlékhelyeknél.

Üdvözlettel Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Csatolt dokumentumok


Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönöm szépen, hogy elküldte a dokumentumokat. Ezekből látom, hogy a magyar zászlók közül a legdrágább sem kerül többe 10 ezer forintnál, s a cseréhez használatos jármű óradíja sem megfizethetetlenül magas összeg.

Kérem szíves intézkedését, hogy az Árpád-szobornál lévő elrongyolódott zászlót soron kívül cseréltesse le a hivatal.

Pomáz, 2016. szeptember 19.

Üdvözlöm:
Hardi Péter
képviselő


Tisztelt Képviselő úr !

Indítványát továbbítottam polgármester úrnak, tájékoztatom, hogy mint önkormányzati képviselő nem rendelkezik utasítási joggal a Polgármesteri Hivatal  irányába . A költségvetés betartásáért viszont mint költségvetési intézmény vezetője felelősséggel tartozom és az idei év költségvetésében 2 alkalommal történő zászlócserére költségeltünk fedezetet. A zászlócsere az Árpád szobornál és a körforgalomnál március 15 és október 23 ünnepségek, A Klisszán március 15 és augusztus 20 a zászlócsere időpontja a Petőfi pihenőnél március 15-re cserélünk.

Üdvözlettel Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző


Tisztelt Jegyző Asszony!

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy nem rendelkezem utasítási joggal a hivatal irányába, ezt nem is tettem meg. Viszont kértem szíves intézkedését a zászlócserét illetően. Kérem, ezt ne utasításként értelmezze, hanem úgy, ahogy írtam: kérésnek.

A tájékoztatását a zászlócserék időpontjait illetően köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy az indítványomat továbbította a polgármester úrnak. Remélhetőleg ő is osztja a véleményemet – ami egyébként, higgye el, számos pomázié -, hogy a hosszú ideje cafatokban lógó nemzeti lobogó szégyen a városra nézve. Éppen ezért a cserével remélhetőleg nem várja meg október 23-át.

Pomáz, 2016. szeptember 20.

Üdvözlöm:
Hardi Péter
képviselő


Tisztelt Hardi Péter Képviselő úr !

Kérésként értelmezve az Ön által leírtakat válaszomat változatlan formában kell fenntartsam. Az éves költségvetésben két alkalommal történő zászlócserére biztosítottunk keretet, a második alkalom október 23. A zászlók cseréjére ezen időpont előtt egyidejűleg kerül sor . Mivel a zászlók bár speciális védőburkolattal vannak ellátva de időjárásnak kitéve gyorsan elhasználódnakl, a megoldás az lenne ha az ünnepek elteltével – külön költséggel – levonnánk , illetve ha pld az illetékes szakbizottság eldöntené, hogy a következő évi költségvetésben évi 4-5-6 stb alkalommal történő zászlócserére biztosít pénzeszközt.

Üdvözlettel: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző


Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönöm a válaszát, amelyből azt érzékelem, hogy az elrongyolódott zászló cseréjének legfőbb az akadálya az ezzel járó költség.
Mivel velem együtt számos pomázi nemzeti érzését sérti, hogy az Árpád-szobor mellett, a városnak ezen a jól látható részén cafatokban lóg a magyar zászló, elhatároztuk,hogy egy új lobogó árát az önkormányzat számára kifizetjük.
A Pomázi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka, Leidinger István pedig vállalta, hogy a rendelkezésre álló kosaras járművel a zászlót ellenszolgáltatás nélkül kicserélteti.
Kérem tehát szíves tájékoztatását az összeg nagyságáról, hogy az elrongyolódott zászló helyére mihamarabb új kerülhessen.
Pomáz, 2016. szeptember 22.
Üdvözlöm:
Hardi Péter

képviselő


2016.09.23.

Tisztelt Hardi Péter Képviselő úr !

Ha eddigi levelezésünkből mindösszesen csak azt a következtetést vonta le, hogy az elrongyolódott zászlók cseréjének akadálya az ezzel járó költség , végtelenül sajnálatos lenne.  Megismétlem még egyszer : az önkormányzat döntése értelmében ( éves költségvetésben meghatározottak szerint)két alkalommal végezteti el a zászlócserét a hivatal. A soron következő cserére a leírtak szerint október 23.- a előtt kerül sor , a speciális  burkolattal ellátott zászlókat megrendeltük. Nincs jogom engedélyezni önkormányzati tulajdonú műtárgyon magánszemély általi zászlócserét – még akkor sem ha ezt a Pomázi Tüzoltóság végzi el. Ugyanakkor külön megkeresem a Pomázi Tüzoltóságot, hogy az önkormányzat által végzendő évi  2×2 alkalommal történő zászlócserét is elvégzi-e ingyenesen , mivel ezzel költséget tudnánk csökkenteni .

Üdvözlettel: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina
Jegyző
Pomázi Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.
Telefonszám: tel:+3626-814-381
Fax: +3626-325-640


Tisztelt Jegyző Asszony!

Az évi kétszeri zászlócsere az Árpád-szobornál lévő nemzeti lobogó esetében kevésnek bizonyul. Válaszából azt következtetem, hogy az éves költségvetésben meghatározott keretösszegből telik ennyire. Ha pedig ezt jól értelmezem, akkor ez azt jelenti hogy valójában mégiscsak pénzügyi akadálya van a gyakoribb cserének.

Az önkéntes tűzoltóság, illetve a pomáziak felajánlása által ez az akadály elhárul, azonban válaszából következik, hogy a felajánlott segítséggel nem kíván élni – annak ellenére,hogy elutasítása által nemzeti jelképünk méltósága csorbul.

Ezek után engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét a 132/2000 (VII. 14) kormányrendelet 1.§-ának (5) bekezdésére, amely szerint a nemzeti lobogó cseréjéről az elhasználódása -például  rojtosodása- esetén is haladéktalanul gondoskodni kell.
Kérem tehát a jogszabály érvényre jutásáról intézkedni szíveskedjék.

Pomáz, 2016. szeptember 23.

Üdvözlöm:

Hardi Péter
képviselő


2016.09.24

Tisztelt Hardi Péter képviselő úr !

Bizonyára elkerülte figyelmét válaszom azon része mely szerint október 23 alkalmából valamennyi helyszínen lecserélésre kerülnek a lobogók ( nemcsak nemzeti zászló kihelyezéséről döntött a testület !), erre vonatkozólag a speciális anyagból készült zászlókat megrendeltük. Tehát a haladéktalan intézkedést megtettük a zászlók cseréjére, sőt egyeztetve Leidinger István tüzoltóparancsnokkal ,vállalták a zászlók haladéktalan kicserélését. Üdvözlettel :

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina
Jegyző
Pomázi Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.
Telefonszám: +3626-814-381
Fax: +3626-325-640


Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönöm, hogy ismételten felhívta a figyelmemet a zászlók cseréjének rendjére. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ez az Árpád-szobornál lévő nemzeti lobogó esetében elégtelen, ugyanis azt a fél év letelte előtt rendre cafatokra tépi a szél.

A zászló tekintélyének megőrzése érdekében teendő – jogszabályban is előírt – haladéktalan intézkedés értelemszerűen nem azt jelenti, hogy akkor kell megrendelni az újat, amikor a régi elrongyolódott. Nem. Amikor a zászló ilyen állapotba került, már rendelkezésre kell állnia az újnak, hogy a cserét haladéktalanul végre lehessen hajtani.
Ezért javaslom,hogy egy alkalommal többet is rendeljen a hivatal a gyorsabban elhasználódó zászlókból. Pénzügyi akadálya nem lehet a rendelésnek, hiszen azzal, hogy a pomázi tűzoltóság vállalta a cserét, évente több tízezer forintot takarít meg az önkormányzat.

Pomáz, 2016. szeptember 25.

Üdvözlöm:

Hardi Péter
képviselő


2016 szeptember 26.

Tisztelt Hardi Péter képviselő úr !
Köszönöm ismételt válaszát. Természetesen nem egy db zászlók rendel a hivatal hanem többet és nem csak nemzeti lobogót hanem a testület által elrendelt zászlók mindegyikéből, mivel sajnos a szél és a napsütés nem tesz különbséget és valamennyi zászlót cserélni kell .
Üdvözlettel:

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina
Jegyző
Pomázi Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.


Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönöm szépen a válaszát. Igen, tudom, hogy a hivatal nem egy zászlót rendel csupán, ez már a közérdekű adatigénylésem nyomán egyértelművé vált. Viszont érdemes tartalék zászlót is rendleni, hogy amint azt a zászló(k) állapota szükségessé teszi, a jogszabály előírásainak megfelelően haladéktalanul cserélni lehessen. Ne kerüljön Pomáz olyan méltatlan helyzetbe, mint a mostani, tudniillik, hogy a zászlók megérkezésére kell várni, miközben a rúdon lévő cafatokban lóg.

Kérem,hogy az Árpád-szobornál különösen rossz állapotban lévő nemzeti zászló cseréjér azonnal kérje fel a hivatal a tűzoltóságot, amint az új megérkezik, semmiképpen ne várja meg vele az október 23-i ünnep előtti időszakot.

Pomáz, 2016. szeptember 26.

Üdvözlöm:

Hardi Péter
képviselő


Bejegyzés dátuma:

Kategóriák:

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük