Pomázi Cseresznye a pomáziak és a turisták kiskátéja

Szennyes vízügyek

Most, hogy elkezdődött a hóolvadás, újra felmerül a vízelvezetés megoldatlansága, a mélyebben fekvő területek lakosainak bosszúságára. Kurucz Váradi József nagy tapasztalattal bír erről a témáról, az alábbi cikkben foglalja össze a problémát. Megoldási javaslata is van, aminek megvalósítására évről évre kéri a polgármestert. Eddig minden eredmény nélkül.

Mintegy húsz éve írtam egy szösszenetet a Pomázi Polgárba az eső idején túlterhelt csatornahálózat gondjairól. Viccesen egy megoldási javaslatot is tettem. Azóta majd minden évben a közmeghallgatáson követelném a megoldást, hiába.

Hogy újra jelentkezzem, két dolog késztetett. Az egyik a Pomázi Polgárban jelent meg: Gálfi László „kérése”, a másik a Pomázi Cseresznye honlapján közzétett, a DMRV üzemvezetőségének válaszlevele Hardi Péter bejelentésére.

A gond megoldatlanságának alapvető oka, a Tanácsi-, majd Polgármesteri Hivatalok és az üzemeltető DMRV hozzá nem értésének? – vagy érdektelenségének? – amiért egymást okolják és a másik intézkedésére várnak.

Fél évszázados mérnöki gyakorlatomból (beruházó, tervező, kivitelező és műszaki ellenőr) tudom, hogy a víziközműveknél a bekötést az üzemeltető engedélyezi és a szabályos bekötést is neki – vagy megbízottjának – kellene ellenőrizni. A szabálytalan bekötések miatti kárt is Ő viseli. Csatorna esetén a cég kára a többlet energiafogyasztás, a szennyvíz tisztító rendszer szétesése, a szennyvízzel elöntött területek megtisztítása és fertőtlenítése, a vízszennyezési díj emelkedése, kártérítés, stb.

A DMRV hozzáértésüket jellemzi, hogy Hardi úr bejelentésére a szabálytalan bekötések feltárását és megszüntetését jegyzői hatáskörnek állítják be.

A település jegyzőjének – vagy már a járási Hivatalnak? – a feladata a szolgáltató kötelezése, vagy büntetése lenne a szabálytalan üzemelés és a közegészségügyi veszély miatt.

Gálfi Lászlónak és a hasonló kiöntések elszenvedőinek azt üzenem, hogy addig örüljenek, amíg a feltorlódó szennyvíz a csatorna fedlapot fel tudja emelni és az úttestre tud folyni! Az utcánkban a szolgáltató a túlnyomás által felemelhetetlen darabokat épített be, ezért a fekália feljöhet a lakásokba is. A visszacsapó szelep beépítése egy havi átlagnyugdíjba kerül.

 

Lakásunkat két alkalommal öntötte el az áldás, a fürdőszoba és az ebédlő úszott. Másodszor a hálószobában egy négyzetméternyi felpúposodott parkettát is cserélni kellett.

Idén nyáron felajánlottam Vicsi polgármester úrnak, hogy elkísérem a szolgáltatóhoz a tárgyalásra. Nem élt vele. Pedig fel szerettem volna hívni az üzemvezető figyelmét a víziközművekről szóló 2011. CCIX Törvény üzemeltetőt terhelő kötelességeire, többek közt az 52.§ (5) pontjára, amely kimondja, hogy a szolgáltató indokolt kérésére a Járásbíróság kötelezheti a szabálytalan fogyasztót az engedélyezett állapot helyreállítására. Továbbá a törvény végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet VI. fejezetére, amely a bekötés feltételeit és a szolgáltatási szerződést részletesen szabályozza. E szerint a hálózatra történő rákötést a szolgáltató engedélyezi (55.§). A kormányrendelet 55/B § és 86.§ (1) pontja szabályozza a bekötés ellenőrzésének módját. Az 57. § kimondja, hogy a víziközmű szolgáltató kötelezettsége a csatornahálózatra történő rákötés helyétől a tisztított szennyvíz befogadójáig terjed. Ebből csak annyi következik, hogy a szabálytalan üzemelés miatt helyreállítási és kártérítési felelőssége is van! E rendelet 85. § (5) pontja szerint, az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába a csapadékvíz bevezetése tilos. A 85. § (6) pontja kimondja, hogy a szabálytalan csapadékvíz bevezetését a szolgáltató felhívására a felhasználónak meg kell szüntetnie, ennek hiányában az üzemeltető a jogtalan állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után pótdíjat számolhat fel.

Azon gondolkodom, még hány évtizednek kell eltelnie a normális állapotig.

Csak ennyit a szennyes ügyekről.

Kurucz Váradi József, aranyokleveles gépészmérnök, gazdasági mérnök.

 


Bejegyzés dátuma:

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük